Norme E.M.C

Norme de Acreditare a Furnizorilor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I Furnizorii de Educație Medicală Continuă (EMC) Art.1 Furnizorii de educație medicală continuă, denumiți în continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele județene și prin Comisia Națională de Educație Profesională Continuă, instituții/unități de învățământ medical, organizații neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entități juridice care potrivit st (...)

Norme de creditare a formelor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I TERMENI ȘI DEFINIȚII Art.1. Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experiențe menite să conducă la învățare și care implică actualizarea cunoștințelor și a abilităților profesionale, îmbunătățirea nivelului de competente, însușirea de noi cunoștințe, deprinderi și abilități necesare în exercitarea profesie (...)

Tematica și bibliografia pentru examenul de reatestare profesională

Ținând cont de prevederile Art. 4 , lit. (b), pct 3 din Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști , moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului Național al OAMGMAMR nr. 32/2009 , cu modificările și completările ulterioare , Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR stabilește că pentru proba teoretică (...)