LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

OUG nr. 144/2008

ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Acte modificatoare: - Legea nr. 187/2012 - Legea nr. 53/2014 - Ordonanța de urgență a Guvernului (...)

Statutul OAMGMAMR

HOTĂRÂRE Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Text în vigoare începând cu data de 8 aprilie 2016 Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 8 aprilie (...)

Codul de etică

HOTĂRÂRE Nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 12 august 2009 În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanța (...)

Regulament de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

REGULAMENT de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Adoptat prin Hotărârea nr. 3/ 9 iulie 2009 http://www.oamr.ro/Hotărâre Nr 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al OAMGMAMR/ CAPITOLUL I Dispoziții generale ART. 1 (1) Ordinul Asistenților (...)

Norme de Acreditare a Furnizorilor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I Furnizorii de Educație Medicală Continuă (EMC) Art.1 Furnizorii de educație medicală continuă, denumiți în continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele județene și prin Comisia Națională de Educație Profesională Continuă, instituții/unități de învățământ medical, organizații neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entități juridice care potrivit st (...)

Norme de creditare a formelor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I TERMENI ȘI DEFINIȚII Art.1. Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experiențe menite să conducă la învățare și care implică actualizarea cunoștințelor și a abilităților profesionale, îmbunătățirea nivelului de competente, însușirea de noi cunoștințe, deprinderi și abilități necesare în exercitarea profesie (...)

Activitatea de voluntariat

În România activitatea de voluntariat este reglementată de Legea nr. 78/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014). Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public, neobligatorie, nerenumerată, îndeplinită prin decizia voluntarului, sprijinită și promovată de statul român, în baza contractului de voluntariat, prin care voluntarul se obligă să presteze a (...)

Ordinul MS 613 din 9 mai 2013

ORDIN nr. 613 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 mai 2013 Având în vedere Referatul de apro (...)

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 10.440/2014 al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea (...)

Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai invățământului superior

Monitorul Oficial nr.624 din 26.08.2014 Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobandită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior Nr. 4.317/943 Ministerul Educației Naționale Ministerul Sănătății În temeiul considerent (...)