EXERCITAREA PROFESIEI

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

 1. Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (Descarcă Cerere tip: doc , pdf - Descarcă Declarație: doc , pdf );
 2. Actul de identitate.
 3. Certificat de naștere,
 4. Acte de schimbare a numelui (Certificat de căsătorie, etc).
 5. Documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire liceu, certificat de calificare, atestat + diplomă de echivalare, certificat de absolvire a școlii postliceale cu profil sanitar, diplomă studii superioare + supliment la diplomă, certificate de competență/calificare profesională + foaie matricolă + supliment Europass, etc., după caz),
 6. Cazier judiciar.
 7. Certificat medical ( vizat medic de familie și medic psihiatru ) ( Descarcă Cerere tip: doc , pdf );
 8. Declarația de consimțământ privind prelucarea datelor personale (Descarcă declarație de consimțământ: doc , pdf );
 9. Dosar plastic,

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, solicitanții vor depune jurământul profesional (Descarcă Jurământ: doc , pdf );

ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPII !!!

PRECIZĂRI:

 • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
 • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
 • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Pentru lămuriri suplimentare  telefon:    În intervalul orar : 9 - 14       0249418510 / email: ot-secretariat@oamr.ro

Avizele vor fi eliberate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2022

 

Potrivit Hotărârii nr 5/11.03.2020 a Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ,, Avizele vor fi eliberate la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor”.
Pentru a putea pune la dispozitie Avizele în timp util, tuturor membrilor OAMGMAMR din județul Olt,  vă rugăm să depuneti documentele pana la  data 31. 12. 2022.

Pentru eliberarea Avizului anual membrii trebuie să depună un set de documente și să îndeplinească următoarele condiții:

 • Cererea tip ( descarca aici doc. /pdf );
 • Cartea de identitate (copie ) ;
 • Raportul per salariat din Revisal, datat şi ştampilat de angajator; (În cazul schimbării locului de muncă, de la locul de muncă anterior se vor prezenta documente care atestă încetarea raporturilor contractuale (decizia de încetare contract individual de muncă + adeverință vechime sau raport per salariat, adeverință de vechime voluntariat, decizie încetare contract ca persoană fizică independentă și declarație de venituri depusă la Administrația Finanțelor Publice, noul contract de muncă, după caz);
 1. Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională ("asigurare malpraxis"), valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal ;
 2. Dovada plății la zi a cotizaţiei de membru OAMGMAMR, pentru membrii cărora nu li se reține lunar pe ștatul de plată;
 3. Dovada (copii) realizării celor 30 credite EMC aferente anului anterior celui pentru care se solicită eliberarea Avizului anual ;

NOTĂ: Asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari, care îşi continuă activitatea profesională, vor depune şi certificatul de sănătate fizică și psihică pentru obținerea avizului anual.Documentele pot fi transmise in format scanat pdf. pe adresa de e-mail :    ot-secretariat@oamr.ro 


Membrilor OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2022, eliberarea avizului anual  se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

ATENȚIE!  Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului!

Membrii care nu au realizat numărul de credite pot sa urmeze cursurile pe platforma de cursuri naționale

Creare cont       - Platforma națională de cursuri online

Acces                 - Platforma națională de cursuri online

Suport tehnic   - Platforma națională de cursuri online

În cazul pierderii, furtului, distrugerii complete sau parțiale a certificatului de membru, vor fi depuse următoarele documente/acte:

 • Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei Olt  (Descarcă Cerere tip: doc pdf );
 • Declarație scrisă a titularului în care sunt cuprinse împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat
 • Copia documentului pierdut (dacă există)
 • Copia documentului de identitate
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a Certificatului de Membru sau a dovezii publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație (în acest caz se va prezenta chitanța și cotidianul respectiv
 • Documente de la locul de muncă, dacă este exercitată profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical - a se vedea secțiunea "Eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei", deoarece eliberarea unui Certificat de membru ("Duplicat" în cazul de față) necesită eliberarea unui nou aviz anual pentru exercitarea profesiei