ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA- FILIALA OLTGeneralități Olt
 • 77.177
 • 468.931
 • 49 + 30 stomatologie
 • 33
 • 75
 • 24
 • 241
  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina : 906 asistenţi
  • Spitalul Municipal Caracal : 315 asistenţi
  • Spitalul Orăşenesc Corabia : 101 asistenţi
  • Spitalul Orăşenesc Balş : 75 asistenţi
  • Sectie externa a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina : 77 asistenti
  • Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci : 26 asistenţi
  • Serviciul Judeţean de Ambulamţă : 145 asistenţi
  • Centre Medico-Sociale Caracal şi Corabia
  • Asistenţă Comunitară : 60 asistenţi
  • C.M.I-uri în contract C.A.S. Olt : 245 asistenţi

PREZENTAREA FILIALEI OLTOrdinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România este organizat conform O.U.G. 144 / 2008, act care transpune prevederile Directivei 2005/36/CE cu referire la stabilirea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă şi funcţionează ca organizaţie profesională, cu personalitate juridica, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practica publică autorizate.

ISTORICÎn 1994, Colegiul Asistenţilor Medicali din România a avut iniţiativa elaborării unei legi a asistenţilor medicali din România. C.A.R. a întocmit şi prezentat Ministerului Sănătăţii proiectul unei asemenea legi, iar după 7 ani, acesta a fost aprobat ca Legea 461/2001. În acelaşi timp, titulatura organizaţiei a fost modificată din Colegiul Asistenţilor Medicali din România în Ordinul Asistenţilor Medicali din România (OAMR). Legea nr. 461 s-a intitulat "Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asisţenţilor Medicali din România". Începerea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeană a impus insă alinierea legislaţiei româneşti la cea europeană în toate domeniile de activitate, inclusiv în privinţa legislaţiei care reglementează activitatea asistenţilor medicali si a moaşelor din România. Aceasta cerinţă a determinat modificarea Legii 461/2001, după norme europene. Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul Grupului PHARE RO a fost adoptat de Parlamentul României în 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical şi moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (OAMMR). Una dintre cele mai importante reglementari prevazute în Legea 307/2004 se referă la autonomia profesiei de asistent medical şi moaşă. Prin Legea 307/2004 pregătirea continuă a asistenţilor medicali şi a moaşelor nu mai este o optiune personală ci "asistentii medicali şi moaşele sunt obligaţi să efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educaţie continuă creditate". Pentru obţinerea acestor credite, OAMMR a iniţiat şi demarat de la sfârşitul anului 2003 Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă care reglementează manifestările stiinţifice pentru care se acordă credite, precum si modalitatea de creditare. OAMMR devine organizaţie "de interes public" şi beneficiază de "autonomie instituţională". Organizaţia are rolul nu doar de supraveghere a exercitarii profesiei ci şi de control în cazul membrilor cu drept de liberă practică, asistenţi medicali şi moaşe. Statutul OAMMR prevede în mod explicit atribuţiile preşedinţilor, vicepreşedinţilor, secretarilor de filiale şi ale celor aleşi la nivel naţional. Din noiembrie 2008, conform Ordonanţei de Urgenţă 144/2008 care abrogă Legea nr. 307/2004, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilitaţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul şi supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşa şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.