ELIBERARE AVIZ 2024

Filiala Olt începe eliberarea Avizelor anuale pentru autorizarea exercitării profesiei, pentru anul 2024.

Avizele vor fi eliberate în perioada 24 octombrie – 31 decembrie 2023

 

         Conform prevederilor legale avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activităţii profesionale sau în ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
         

DOCUMENTELE SE POT DEPUNE ONLINE PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2023 SAU LA SEDIUL FILIALEI OLT PÂNĂ LA DATA DE 20.12.2023 ,ÎN INTERVALUL ORAR 8:30 - 14:00 ( LUNI - JOI )

NOTĂ:

Pentru transmiterea ONLINE a documentelor membrii au de parcurs următorele etape :

 • Documentele pot fi transmise scanat în format A4 pdf. lizibil ( pozele nu pot fi prelucrate). pe adresa de e-mail :  ot-secretariat@oamr.ro
 • La transmiterea electronică se va scrie în mod obligatoriu la subiectul e-mail-ului NUMELE SOLICITANTULUI….primind automat confirmarea de primire.
 • Pentru operativitate și micsorarea timpului de lucru DOCUMENTELE SE SCANEAZĂ în format A4 ÎNTR-UN SINGUR PDF ! ( NU SE ACCEPTĂ FOTOGRAFII SAU MAI MULTE PDF-URI ).
 •  

  MEMBRII CARE NU RESPECTĂ PROCEDURA DE MAI SUS SUNT AȘTEPTAȚI LA SEDIU CU DOCUMENTELE !

  Toate e-mail-urile/solicitările se vor procesa numai în ordinea transmiterii.

   

  EXERCITAREA PROFESIEI ÎN REGIM SALARIAL

  Pentru eliberarea Avizului anual membrii trebuie să depună un set de documente și să îndeplinească următoarele condiții:

   1. Cerere solicitare aviz anul 2024 ( descarcă cerere ) - se completează o singură cerere chiar dacă membrul are mai multe locuri de muncă / voluntariat / PFI bifând toate formele de exercitare și atașând documente pentru fiecare loc de muncă ;
   1. Copie carte de identitate pentru actualizarea datelor în Registrul Unic – numai în cazul în care există modificări nedeclarate schimbare nume (căsătorie, divorț), schimbare domiciliu, document expirat;
   1. Extras din Revisal (Raport per salariat) semnat, ștampilat și datat de către angajator (excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare pentru care se virează cotizația de membru lunar). Valabilitatea Revisalului este de 30 zile de la data emiterii; Foaia de vărsământ pentru plata cotizației se va transmite pe e-mailul titularului în termen de 7 zile lucratoare de la înregistrarea cererii solicitantului ;
   1. Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională ("asigurare malpraxis"), valabilă pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 a anului pentru care se eliberează avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal – pe care se va înscrie mențiunea conform cu originalul și se va semna  ;
   2. Dovada plății la zi a cotizaţiei de membru OAMGMAMR, pentru membrii cărora nu li se reține lunar pe ștatul de plată;
   3. Dovada (copii) realizării celor 30 credite EMC aferente anului anterior celui pentru care se solicită eliberarea Avizului anual ;
   4. Certificat de sanatate fizica si psihica (vizat medic familie și medic psihiatru ) – numai pentru asistentii medicali care exercita profesia dupa varsta de 65 de ani. ( Descarcă Cerere tip: doc , pdf );
   5. Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune certificat de membru în original , copie și original după diploma de studii + anexe (supliment la diploma și foaie matricolă);

   

  EXERCITAREA PROFESIEI ÎN REGIM INDEPENDENT

  Exercitarea profesiei în regim independent PFI:

  1. Cerere solicitare aviz anul 2024 ( descarcă cerere ) - se completează o singură cerere chiar dacă membrul are mai multe locuri de muncă / voluntariat / PFI bifând toate formele de exercitare și atașând documente pentru fiecare loc de muncă ;
  1. Asistenții medicali care exercită profesia în baza unui contract de colaborare/prestări servicii cu o unitate sanitară (regim de stat și privat), pentru avizarea anuala 2024 vor atașa contractul de prestări servicii valabil pe parcursul anului 2024/act adițional de prelungire contract și adeverință de unde să reiasă faptul că desfășoară activitatea în baza contractului și în anul 2024.
  1. Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) se încheie obligatoriu INDIVIDUAL pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 , valoare minimă asigurată 20.000 euro
  1. Certificat de înregistrare fiscală ANAF , doar la solicitarea primului aviz

   

  EXERCITAREA PROFESIEI ÎN REGIM DE VOLUNTARIAT

   

  1. Cerere solicitare aviz anul 2024 ( descarcă cerere ) - se completează o singură cerere chiar dacă membrul are mai multe locuri de muncă / voluntariat / PFI bifând toate formele de exercitare și atașând documente pentru fiecare loc de muncă ;
  1. Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis ) trebuie să acopere, integral ,perioada de voluntariat.
  2. Contract de voluntariat și fișa de voluntariat,
  Perioada de voluntariat neînregistrată la OAMGMAMR filiala Olt NU este recunoscută ca și vechime în specialitate . 

   

  ATENȚIE!  Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului!

  Conform prevederilor  Hotararii  Consiliului National al OAMGMAR Nr. 20 din 30 august 2023 (publicata în Monitorul Oficial nr.846/2.09.2023 ) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

      a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 de euro;

      b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale sau laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 de euro;

      c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 de euro.

      Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei al sumei de 20.000 de euro.

      Asigurările de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Asigurări.

      Valorile asigurărilor prevăzute mai sus sunt valori minime obligatorii, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca, în funcţie de specificul locului de muncă şi activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

  Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

  ATENȚIE:

  Vă informăm că factura pentru cotizația achitată, poate fi emisă, la cerere*, doar pe numele membrului OAMGMAMR Filiala Olt.

  *Cererea se va depune doar în ziua efectuării plății.

  Pentru membrii care solicită eliberarea Avizului anual după data de 31 decembrie 2023, eliberarea Avizului anual se va face cu valabilitate de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

   

  Membrii care nu au realizat numărul de credite pot sa urmeze cursurile pe platforma de cursuri naționale

  Creare cont       - Platforma națională de cursuri online

  Acces                 - Platforma națională de cursuri online

  Suport tehnic   - Platforma națională de cursuri online