ELIBERARE AVIZ 2023

Filiala Olt începe eliberarea Avizelor anuale pentru autorizarea exercitării profesiei, pentru anul 2023.

Avizele vor fi eliberate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2022

 

Potrivit Hotărârii nr 5/11.03.2020 a Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ,, Avizele vor fi eliberate la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor”.
Pentru a putea pune la dispozitie Avizele în timp util, tuturor membrilor OAMGMAMR din județul Olt,  vă rugăm să depuneti documentele pana la  data 31. 12. 2022.

Pentru eliberarea Avizului anual membrii trebuie să depună un set de documente și să îndeplinească următoarele condiții:

  • Cererea tip ( descarca aici doc. /pdf );
  • Cartea de identitate (copie ) ;
  • Raportul per salariat din Revisal, datat şi ştampilat de angajator; (În cazul schimbării locului de muncă, de la locul de muncă anterior se vor prezenta documente care atestă încetarea raporturilor contractuale (decizia de încetare contract individual de muncă + adeverință vechime sau raport per salariat, adeverință de vechime voluntariat, decizie încetare contract ca persoană fizică independentă și declarație de venituri depusă la Administrația Finanțelor Publice, noul contract de muncă, după caz);
  1. Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională ("asigurare malpraxis"), valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal ;
  2. Dovada plății la zi a cotizaţiei de membru OAMGMAMR, pentru membrii cărora nu li se reține lunar pe ștatul de plată;
  3. Dovada (copii) realizării celor 30 credite EMC aferente anului anterior celui pentru care se solicită eliberarea Avizului anual ;

NOTĂ: Asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari, care îşi continuă activitatea profesională, vor depune şi certificatul de sănătate fizică și psihică pentru obținerea avizului anual.Documentele pot fi transmise in format scanat pdf. pe adresa de e-mail :    ot-secretariat@oamr.ro 


Membrilor OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2022, eliberarea avizului anual  se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

ATENȚIE!  Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului!

Membrii care nu au realizat numărul de credite pot sa urmeze cursurile pe platforma de cursuri naționale

Creare cont       - Platforma națională de cursuri online

Acces                 - Platforma națională de cursuri online

Suport tehnic   - Platforma națională de cursuri online