ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta
nou


 

ANUNŢ

Stimați colegi,

         Asistenții medicali generalişti, moaşele şi asistenții medicali, care au promovat examenul de grad principal în sesiunea octombrie 2019, îşi pot ridica Certificatele de grad principal de la sediul filialei Olt din Slatina, strada Crişan nr. 9-11.

Certificatele de grad principal se eliberează titularilor în baza cărții de identitate.

                                                                       Articol Postat în 28 Noiembrie de către 

 

 

ANUNŢ

 

       

Acte necesare pentru obținerea AVIZULUI  ANUAL PENTRU AUTORIZAREA  EXERCITĂRII PROFESIEI 2020
          Eliberarea avizelor începe cu data de 02.12.2019
          Programul de depunere a documentației  8:30-14:00 
 • Cerere (Descarca AICI)
 • Certificatul de membru (original)
 • CI/BI (COPIE)
 • Extras din REVISAL din care să reiasă funcția și salariul de bază, semnat și ștampilat;
 • Polița de asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesională valabilă pentru PERIOADA 01.01.20120-31.12.2020 (original+copie) ,
 • Asistenții medicali PENSIONARI care iși continuă activitatea vor depune și certificat medical vizat de medicul de familie și medicul psihiatru
 • În cazul întreruperilor în activitate sau oricăror alte modificări de nume, stare civilă etc - acte justificative
 • Cotizația 1% / luna din salariul de bază (pentru membrii cărora nu li se vireaza lunar de către angajator).
 • PLATA COTIZAŢIEI  SE  FACE LA SEDIUL FILIALEI  DOAR CU CARD BANCAR(în cazul în care membrul cotizant nu dispune de un card bancar se eliberează foaie de plată pentru depunerea taxei în contul organizației profesionale)
         Pentru  informații suplimentare telefon: 0249418510 / email: oammr_olt@yahoo.com

                                                                     Articol Postat în 25 Noiembrie de către 

 

ANUNȚ IMPORTANT ! ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2019


 

În urma studierii dosarelor și a validării acestora de către Comisia locală de examen de grad principal 2019, s-au întocmit listele candidaților declarați "Admis" și "Respins" care au depus dosarele pentru înscrierea la examenul de grad principal.
          Listele sunt afișate și pot fi consultate la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt.

Examenul pentru grad principal se va desfăşura în zilele de:

 • 24.10.2019– examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
 • 25.10.2019 – examen – asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

 la SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA str. Primăverii  Nr.18C, Slatina (în clădirea cu CEZ)

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

 

 

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII- 7 APRILIE

 

         În fiecare an, data de 7 aprilie marchează Ziua Mondială a Sănătății, zi în care se aniversează fondarea Organizației Mondiale a Sănătății în anul 1948. Totodată, 7 aprilie reprezintă ziua în care, în întreaga lume, specialiștii din domeniul medical se concentrează asupra problemelor majore de sănătate publică la nivel global.
          Tema dezbătută anul acesta 2019 este ''Universal health coverage: everyone, everywhere" ( "Acoperire universală de sănătate: (pentru) toată lumea, (de) peste tot") iar sloganul este "Sănătate pentru toți!" și are ca scop general conștientizarea tuturor oamenilor și popoarelor în ansamblu, precum și a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor profesionale din domeniul sănătății și a societății civile asupra importanței pe care sănătatea o are pentru viața fiecărui individ și pentru societate.
          Cu această ocazie, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- Filiala Olt, va organiza la nivelul județului Olt, simpozioane cu teme medicale în urma cărora asistenții medicali vor obține ore de educație medicală continuă. Planificarea manifestărilor va fi publicată online, participarea fiind deschisă tuturor membrilor activi din județul Olt.

ANUNŢ

 

Au sosit certificatele de grad principal, sesiunea 2018.

Certificatele de grad principal se eliberează titularului, pe baza actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele pot fi ridicate de la sediul OAMGMAMR Olt  până la 1 martie 2019.

Toți cei care au promovat examenul au obținut 10 credite EMC.

 

 

 

ANUNŢ


Începând cu data de 03.12.2018, OAMGMAMR filiala Olt

derulează activitatea de eliberare a avizului anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, pentru anul 2019.

 

Avizul anual pentru anul 2019 se obține pe baza următoarelor documente:

 

 • Cerere   (tipizat OAMGMAMR Filiala Olt)
 • Copie după asigurarea de răspundere civilă (malpraxis ) încheiată pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, valoare minim asigurată conform Hotărârii nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civila în domeniul medical.
 • Pentru cazurile în care polița de răspundere civilă (malpraxis) este valabilă până la o anumita data din cursul anului 2019, trebuie încheiat un act adițional (extensie) care va prelungii polița până la 31.12.2019 care se atașează poliței existente.
 • Certificatul de membru în original;
 • Raportul per salariat din Revisal, semnat și ștampilat de angajator, emis în luna curentă – în baza acestuia se va calcula și se va achita cotizația pentru anul 2019.
 • Numărul minim de 30 credite EMC cumulat în anul 2018
 • Declarația de consimțământ privind prelucarea datelor cu caracter personal
 • Pentru persoanele care au dobândit gradul principal vor prezenta diploma grad principal în copie.
 • Pentru cei care și-au schimbat numele, vor prezenta acte doveditoare, după caz:
  • copie CI
  • copie certificat casatorie
  • copie sentinta divorț
 • Pentru absolvenții de școala postliceala și facultate, care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberata de unitatea de învațamânt, vor prezenta:
  • original si copie dupa diploma de absolvire însoțita de foaia matricola sau supliment la diploma daca este cazul.
 • Pentru cei care au fost în concediul pentru îngrijirea copilului pâna la 2 ani, vor prezenta suplimentar urmatoarele acte doveditoare:
  • Decizie de intrare suspendare crestere copil - copie
  • Decizie de revenire din crestere copil
  • pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului pana la 2 ani membrii OAMGMAMR trebuie sa plateasca cotizatie lunara de 1% din salariul minim pe economie valabil la data începerii perioadei de indemnizatie în cazul în care nu au solicitat suspendarea calitatii de membru la momentul începerii perioadei de crestere copil.
 • Pentru persoanele care au avut întreruperi în activitate:
  • Pentru perioada nelucrata se va prezenta copie dupa decizia de încetare a activitații la ultimului loc/locuri de munca declarat la filiala și copie și original a contractului/contractelor de munca.
 • Pentru perioada concediului fara salariu se va prezenta decizia de intrare in concediu fara salariu și decizia de revenire concediu fara salariu.

 

*Notă: Asistenții medicali/moașele cu contract de voluntariat vor achita cotizația în cuantum de 1% din salariul minim pe economie.

 Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajați în sistemul sanitar ca asistenți medicali sau moașe (voluntari sau cu contract de muncă).

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Olt, telefon 0249418510.

 

 


 

 

 

 

IMPORTANT ! ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2018

 

         În urma studierii dosarelor și a validării acestora de către Comisia locală de examen de grad principal 2018, s-au întocmit listele candidaților declarați "Admis" și "Respins" care au depus dosarele pentru înscrierea la examenul de grad principal.
          Listele sunt afișate și pot fi consultate la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt.

Examenul pentru grad principal se va desfășura în zilele de:

 • 01 noiembrie 2018 (asistenți  medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali)
 • 02 noiembrie 2018 (asistenți medicali, alte specialități, altele decât asistenți medicali generaliști) la SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA str. Tudor Vladimirescu Nr.1, Slatina (langa Colegiul National Radu Greceanu)

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

ANUNŢ

Demersurile OAMGMAMR privind recunoașterea unor credite obținute în învățământul preuniversitar în vederea continuării studiilor de licență

 

              Referitor la posibilitatea recunoașterii creditelor dobândite în învățământul postliceal în vederea continuării studiilor de licență, vă prezentăm normele legale elaborate de instituțiile competente până în prezent (protocoalele OAMGMAMR cu unele universități, OUG nr. 144/28 octombrie 2008, Legea nr. 1/10 ianuarie 2011), precum și demersurile OAMGMAMR întreprinse pe parcursul elaborării acestora .

               Începând încă din anul 2006,  Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a încheiat protocoale de colaborare cu universități pentru ca acestea să acrediteze programe de licență cu durată redusă pentru absolvenții învătământului postliceal sanitar.

               Cel mai important demers al OAMGMAMR îl constituie participarea la discuții cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății, parlamentari, Comisiile de Sănătate din Parlamentul României, în urma cărora, la propunerea OAMGMAMR, a fost legiferată pentru prima dată în anul 2008 posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învățământul postliceal sanitar.

              Următoarele demersuri nu mai sunt de competența OAMGMAMR ci de competența universităților care își acreditează programe de studii conform prevederilor Legii nr.1/10 ianuarie 2011.

 

Comunicat OAMGMAMR – 01.03.2016 postat pe www.oamr.ro

 

logo
 

 

 

Comunicat OAMGMAMR – 06.06.2016 postat pe www.oamr.ro

logo

Comunicat OAMGMAMR – 14.09.2016 postat pe www.oamr.ro

logo

Comunicat OAMGMAMR 03.04.2017 postat pe www.oamr.ro

logo

 

Răspunsul Ministerului Sănătății nr. VVV 4465/13.10.2016, postat pe www.oamr.ro la 23.11.2016

 

logo

               Ministerul Educatiei Nationale a emis Ordinul 4046 din 29.06.2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoasterea partiala a studiilor absolventilor scolilor postliceale sanitare, cu diploma de bacalaureat, in vederea continuarii studiilor in invatamantul superior medical.

ANUNŢ

 

În perioada 27 decembrie 2017- 04 ianuarie 2018 , se suspendă activitatea cu publicul.

OAMGMAMR Filiala Olt vă urează sărbători liniștite și fericite !

 

AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL
 2018

               Începând cu data de 04.12.2017, OAMGMAMR filiala Olt derulează activitatea de eliberare a avizului anual de exercitare a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, pentru anul 2018.
               Acordarea avizului pentru anul 2018 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
- cerere tip (poate fi descărcată de AICI sau poate fi pusă la dispoziție la sediul filialei);
- copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, (se păstrează limitele aplicate și în anul 2017, respectiv valoarea minimă a poliței este:
               a)10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
               b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe  care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
               c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie;
- extras din Revisal (Raport per salariat) din care sa reiasa functia și salariul de baza, semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
- numărul minim de 30 credite EMC cumulat în anul 2017 (se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Olt);
- Certificatului de membru- in original;
-  copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz,  dovada cu privire la perioada respectiva (durata, motiv).
 -  Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (pentru membrii carora nu li se vireaza lunar de catre angajator).
               NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.
               Program de lucru cu publicul:  Luni – Joi, orele 08.30-15.30.
               Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Olt, telefon 0249418510.

 

 

ANUNȚ

 
         In perioada 26.05.2017- 05.06.2017 (inclusiv) , programul de lucru cu publicul se suspenda !

 

Ziua Mondială a Sănătății

 

 

          Ziua Mondială a Sănătății se celebrează anual în data de 7 aprilie, pentru a marca înfiintarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din anul 1948 și reprezintă oportunitatea de a face cunoscute întregii lumi principalele probleme de sănătate publică ale momentului.
Anul acesta tema propusa de OMS este'' Depresia''.
In perioada 26.05.2017- 05.06.2017 (inclusiv) , programul de lucru cu publicul se suspenda !

logo
 

 

În atenția asistenților medicali care au promovat examenul de grad principal SESIUNEA 2016

          Asistenții medicali care au promovat examenul de grad principal - SESIUNEA 2016, sunt invitați începând cu data de 06.02.2017, la sediul OAMGMAMR filiala Olt din Slatina, str. Crisan nr. 9-11, pentru a ridica Adeverintle de grad principal.
          Adeverintele se eliberează titularilor in baza actului de identitate.

 

 

Întrerupere activitate cu publicul

În perioada 23 Decembrie 2016 - 03 Ianuarie 2017 OAMGMAMR filiala Olt, întrerupe activitatea cu publicul.

 

 

Anunt privind organizarea alegerilor organelor de conducere ale OAMGMAMR

In perioada 29.11 - 16.12.2016, OAMGMAMR organizeaza alegeri pentru organele de conducere la nivel teritorial si national, conform urmatorului calendar de alegeri:

Anunț de ultima oră

           Avand in vedere cadrul legal actual in vigoare, alegerile pentru functiile de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania la nivel judetean si national se vor desfasura conform prevederilor OUG 144/2008, aprobata prin Legea 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului Electoral al OAMGMAMR.

In conformitate cu prevederile Regulamentului Electoral al OAMGMAMR

·  Dreptul de a alege apartine numai membrilor OAMGMAMR care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au certificat de membru al OAMGMAMR si aviz anual;
b) nu au fost sanctionati disciplinar

·  Dreptul de a fi ales apartine numai membrilor OAMGMAMR care indeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, urmatoarele conditii:
a) au calitatea de membru al OAMGMAMR de cel putin 4 ani;
b) au certificat de membru al OAMGMAMR si aviz anual;
c) fac dovada achitarii anuale a cotizatiei pe ultimii 4 ani;
d) nu au fost sanctionati disciplinar;
e) nu se afla in situatie de incompatibilitate, detinand alte functii de conducere in organizatii sindicale, in partide politice sau in alte asociatii profesionale din Romania.
            Va puteti exercita drepturile ce decurg din Regulamentul Electoral, participand activ la procesul electoral!

 

 

ANUNȚ IMPORTANT LUNA OCTOMBRIE!

Informații privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea specializării 2016

 

          În perioada 18.10– 31.10.2016 Ministerul Sănătății organizează și desfășoară, prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) Examenul pentru obținerea specializărilor de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă și sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală și Nutriție și dietetică de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregătire organizate în acest sens.
Examenul se organizează și desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele centre universitare de pregătire :

 • București: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistică medicală, Nutriție și dietetică, Igienă și sănătate publică;
 • Cluj- Napoca: Laborator, Radiologie- imagistică medicală, Nutriție și dietetică, Balneo-fizioterapie;
 • Constanța: Radiologie- imagistică medicală ;
 • Craiova: Radiologie – imagistică medicală, Balneo-fizioterapie, Laborator, Nutriție și dietetică;
 • Galați: Laborator, Radiologie – imagistică medicală;
 • Iași: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistică medicală;
 • Sibiu: Balneo-fizioterapie, Labotaror, Radiologie – imagistică medicală.

Ttematica și bibliografia pentru examenul de specializare sunt publicate pe site-urile SNSPMPDSB (www.snspms.ro) și OAMGMAMR (www.oamr.ro).

 • înscrierea se face la Filiala OAMGMAMR din județul în care s-a desfă?urat programul și la SNSPMPDSB, pentru București;
 • perioada de înscriere: 04 – 17.10.2016, între orele 10,00 – 14,00, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică;
 • dosarul de înscriere cuprinde: cerere de înscriere, copie act identitate, adeverința de absolvire a programului de specializare, chitanța de plată a taxei de examen;
 • predarea dosarelor de înscriere comisiilor locale de examen: 18.10.2016;
 • studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea contestațiilor și soluționarea acestora de către comisiile locale de examen: 18 – 20.10.2016;
 • desfășurarea probei practice: 21 – 29.10.2016;
 • desfășurarea probei scrise (test – grilă): 30.10.2016, orele 10.00 – 12.00.

Mai multe informa?ii privind examenul de specializare se regăsesc pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro).

Informații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 021/255.65.51. Persoane de contact- Lioara Simulescu, Andreea Baraitaru.

 

 

ANUNȚ IMPORTANT LUNA SEPTEMBRIE!

 

 

         

INFORMAŢII REFERITOARE LA DEMERSURILE OAMGMAMR PRIVIND ECHIVALAREA STUDIILOR

 

          Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Ministerul Sănătății și-au dat acordul de principiu pentru modificarea alineatului 6 al articolului 174 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în sensul în care universitățile, în învățământul superior din domeniul medical, în baza autonomiei universitare să poată recunoaște, în baza condițiilor stabilite de către Senatul universității, creditele de studii transferabile obținute în învățământul postliceal sanitar.
               Această inițiativă nu a primit aviz favorabil din partea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, din următoarele considerente:

 • admiterea în învățământul superior din România nu se poate realiza decât în baza diplomei de Bacalaureat (art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011), în condițiile în care admiterea în învățământul postliceal este permisă și fără diplomă de Bacalaureat;
 • introducerea, prin OMECT nr. 2713/2007, a condițiilor minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE pentru învățământul postliceal, astfel încât prima diplomă cu o formare conformă a fost eliberată în anul 2010;
 • stabilirea unor criterii unitare de recunoaștere/echivalare de către instituțiile de învățământ superior acreditate, cu respectarea principiului autonomiei universitare și a standardelor de calitate din învățământul postliceal (a se avea în vedere, totodată, numărul absolvenților școlilor postliceale sanitare, publice și private/an);
 • absența reglementării obligativității, pentru promoțiile anterioare, a utilizării creditelor transferabile la nivelul învățământului postliceal.

                În urma acestui aviz nefavorabil, Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au propus realizarea unei consultări la nivel național cu reprezentanții instituțiilor acreditate de învățământ superior de profil, Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – ca autorități competente, ARACIP, ARACIS, precum și ai școlilor postliceale de profil.
                                                                                                                                                                        OAMGMAMR (sursa www.oamr.ro)


 

 

ANUNȚ IMPORTANT LUNA AUGUST!

 

         

Asociația de Podiatrie a dat startul înscrierilor pentru asistenții medicali care
vor să se specializeze în îngrijirea piciorului diabetic

 

           Au început înscrierile pentru primul curs de podiatrie din România!
           Cursul, organizat cu sprijinul Şcolii Naționale de Sănătate Publică și Management în Domeniul Sanitar, urmează să se desfășoare în două mari orașe din țară:
· 6 septembrie 2016, BUCUREŞTI
· 20 octombrie 2016, CLUJ-NAPOCA
           Proiectul educațional își propune să instruiască asistenții medicali care activează cu precădere în zonele de diabetologie, chirurgie, chirurgie vasculară și ortopedie pentru a dobândi capacitățile necesare în îngrijirea adecvată a persoanelor cu picior diabetic, prin acțiuni de prevenție și tratament.  
           La baza primului curs de Podiatrie destinat asistenților medicali se află o pregătire minuțioasă și un program integrat de îngrijire a piciorului diabetic, prin care sunt standardizate competențele clinice în abordarea piciorului diabetic. În acest sens, Asociația de Podiatrie utilizează programul de instruire a asistenților medicali dezvoltat în cadrul Grupului Internațional de Lucru pentru Picior Diabetic al Federației Internaționale de Diabet.

Înscrierile se realizează online, completând formularul disponibil pe siteul Asociației de Podiatrie: https://www.podiatrie.ro/ro-ro/cursuri/ingrijirea_piciorului_diabetic


           Vă mulțumim pentru înțelegere! O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA - OLT

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 

            În anul 2016 asistenții medicali olteni beneficiază de participarea la două cursuri de educație medicală continuă în regim gratuit !            În acest sens, vă adresăm rugămintea de a vă înscrie la maxim două cursuri !
            Numărul de 30 credite EMC, necesar obținerii avizului anual se poate cumula prin participări la cursuri (gratuite), abonamente la reviste creditate de OAMGMAMR (ex. ARS MEDICA), precum şi prin orice altă formă EMC prevăzută de Programul național de educație medicală continuă, disponibil pe site-ul nostru.
           Vă recomandăm înscrierea la cursuri la sediul filialei Olt sau la numărul 0249418510.
            La curs pot participa exclusiv asistenții medicali care s-au înscris in prealabil şi figurează în tabelul de înscriere la data susținerii cursului !
           Vă mulțumim pentru înțelegere! O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA - OLT

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 

În atenția asistenților medicali care au promovat examenul de grad principal SESIUNEA 2015

 

             Asistenții medicali care au promovat examenul de grad principal - SESIUNEA 2015, sunt invitați începând cu data de 05.01.2016, la sediul OAMGMAMR filiala Olt din Slatina, str. Crisan nr. 9-11, pentru a ridica Certificatele de grad principal eliberate de Ministerul Sănătății.  
            Diplomele se eliberează titularilor pe baza cărții de identitate sau persoanei împuternicite prin procură de către titular. 
             Diplomele neridicate vor fi returnate la OAMGMAMR până la data de 30.04.2016, putând fi ridicate după această dată de la Ministerul Sănătății-Direcția Generală de Resurse Umane, Juridic și Contencios.

 

 

ANUNȚ IMPORTANT !

AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI – 2016

Începând cu data de 05.01.2016 O.A.M.G.M.A.M.R. filiala OLT derulează activitatea de eliberare a avizului anual – 2016 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.
Acordarea avizului pentru anul 2016 se face în baza depunerii de către solicitant, la sediul filialei, a următoarelor documente:

 • cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oamgmamrolt.ro link-ul Noutati sau poate fi pusă la dispoziție de la sediul filialei);
 • copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, (se păstrează limitele aplicate și în anul 2015, respectiv valoarea minimă a poliței este:

a)10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);

 • extras din Revisal (Raport per salariat)  semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;

             s-au

 • Adeverință de salariat (cu menționarea salariului de baza, și după caz a plății lunare pe statul de plata/fluturas salariu, a cotizației către OAMGMAMR-filiala Olt);
 • numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2015 (se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Olt),
 • copie a Certificatului de membru;
 • copie CI/BI;
 • copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz;
 • Acte de studii dobândite ulterior obținerii certificatului de membru (adeverinte examen specializare, adeverinte examen grad principal).

 

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat de sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

 •    Cerere tip aviz 2016 word document   
 •  

   

   

  În atenția asistenților medicali care au promovat examenul de grad principal

  SESIUNEA OCTOMBRIE 2013

            Asistenții medicali care au promovat examenul de grad principal - SESIUNEA OCTOMBRIE 2013, sunt invitați la sediul OAMGMAMR filiala Olt din Slatina, str. Crisan nr. 9-11, până la data de 22.12.2015, pentru a ridica diplomele de confirmare eliberate de Ministerul Sănătății. 
      Diplomele se eliberează titularilor pe baza cărții de identitate sau persoanei împuternicite prin procură de către titular.

   

   

   

   

  IMPORTANT !!!

  ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI CARE DORESC SĂ EXERCITE PROFESIA ÎNTR-UN STAT MEMBRU UE


  state membre ue

  În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, activitățile de atestare a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
  Mai multe detalii gasiti AICI.

   

   

  • IMPORTANT !!! ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘE ȘI ASISTENȚI MEDICALI DIN ROMÂNIA SESIUNEA 2015

            În urma studierii dosarelor și a validării acestora de către Comisia locală de examen grad principal 2015, s-au întocmit listele candidaților declarați "Admis" si "Respins" care au depus dosarele pentru înscrierea la examenul de grad principal.
            Listele sunt afșate și pot fi consultate la sediul OAMGMAMR filiala Olt.

  • Examenul pentru grad principal se va desfășura în zilele de 29 octombrie 2015 (specialitatea asistent medical generalist) și 30 octombrie 2015 (celelalte specialități) la ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CHRISTIANA” SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1 (puncte de reper: fosta BANCA RAIFFEISEN, lângă LICEUL RADU GRECEANU).
  • Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.
  • Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

   

   

  Informaţii cu privire la examenul de grad principal 2015

  Examenul de grad principal din acest an va fi organizat in perioada 05.10-02.11.2015, iar inscrierea candidatilor la examen se va face in perioada 05.10-22.10.2015. Asistentii medicali generalisti vor sustine testele-grila in data de 29.10.2015, intre orele 10.00-12.00, iar moasele si asistentii medicali vor sustine testele-grila in data de 30.10.2015, intre orele 10.00 - 12.00.

  OAMGMAMR pune la dispozitia candidatilor, tematica si bibliografia precum si normele de organizare si desfasurare a examenului:

  Calendarul privind organizarea si desfasurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

  Perioada Activitatea Atributii/Responsabil Art. N
  28.08.2015 Publicarea, pe specializari, a tematicii si bibliografiei pentru examen Ministerul Sanatatii Art.5 (3)
  18.09.2015 Publicarea, anuntului de examen in saptamanalul "Viata Medicala" Ministerul Sanatatii Art.5 (1)
  18.09.2015 Nominalizarea, de catre ministrul sanatatii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sanatatii Art. 6(1)
  01.10.2015 Nominalizarea componentei Comisiilor locale de examen Presedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
  01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de catre presedintele comisiei centrale de examen Presedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
  02.10.2015 Instruirea presedintilor comisiilor locale de examen Comisia centrala de examen Art. 12 (e)
  05-22.10.2015 Perioada de inscriere Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
  23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului "Admis" sau "Respins" - afisarea listei candidatilor declarati "Admis" Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
  26.10.2015 Elaborarea testelor - grila pentru asistentii medicali generalisti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
  27.10.2015 Elaborarea testelor-grila pentru alte categorii de candidati Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
  29.10.2015 Primirea testelor-grila, a grilelor de raspuns si a grilelor de corectura. Sustinerea testului-grila - asistentii medicali generalisti (orele 10.00-12.00) Comisia locala de examen Art. 19 (3)
  29-30.10.2015 Primirea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru asistenti medicali generalisti Comisia locala de examen Art. 30 (1)
  30.10.2015 Primirea testelor-grila, a grilelor de raspuns si a grilelor de corectura. Sustinerea testului-grila - alte categorii de candidati (orele 10.00-12.00) Comisia locala de examen Art. 19 (3)
  30-31.10.2015 Primirea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru alte categorii de candidati Comisia locala de examen Art. 30 (1)
  01.11.2015 Solutionarea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru asistenti medicali generalisti Comisia locala de examen Art. 30 (1)
  02.11.2015 Solutionarea contestatiilor rezultatului testului-grila alte categorii de candidati Comisia locala de examen Art. 30 (1)
  01-02.11.2015 Afisarea rezultatelor Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)

  Organizatia noastra are atributii principale in organizarea si desfasurarea acestui examen, dintre care mentionam: managementul din punct de vedere al exercitarii profesiei, elaborarea tematicii si bibliografiei pentru examen, organizarea sesiunii de instruire a presedintilor comisiilor locale de examen, elaborarea si transmiterea testelor- grila, verificarea cataloagelor si proceselor verbale cu rezultatele examenului, intocmite la nivelul filialelor judetene ale OAMGMAMR, achizitionarea rechizitelor si a altor materiale necesare comisiei de exemen, in limita bugetului stabilit, asigurarea spatiului necesar functionarii comisiei centrale si comisiei de elaborare a subiectelor; activitatile de comunicare (transmiterea documentatiei de examen etc.), incheierea contractelor civile cu persoanele care isi desfasoara activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborarea subiectelor si colectivului pentru organizarea si desfasurarea examenului, achizitionarea, tiparirea si eliberarea certificatelor de grad principal sesiunea 2015. .

  Prin filialele sale, OAMGMAMR indeplineste si alte atributii legate de inscrierea candidatilor, asigurarea logisticii si a personalul necesar organizarii si desfasurarii examenului de grad principal, asigurarea spatiilor necesare organizarii si desfasurarii examenului la nivel local, achizitionarea rechizitelor si a altor materiale necesare organizarii si desfasurarii examenului, la nivel local, in limita bugetului stabilit, comunicarea rezultatelor examenului, catre comisia centrala de examen.  nou

  pdf document    word document   

  Anunţ privind examenul pentru obţinerea specializării 2014

  Ministerul Sănătăţii organizează, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în perioada 06 - 21 octombrie 2014, examen pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică.

  Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi desfăşoară de către o comisie centrală şi 15 comisii locale de examen, în următoarele centre universitare de pregătire, pe specializări, astfel:

  a) Bucureşti:

  Balneo-fizioterapie;

  Laborator;

  Radiologie-imagistică medicală;

  b) Braşov:

  Laborator;

  c) Cluj - Napoca:

  Laborator;

  Radiologie-imagistică medicală;

  d) Craiova:

  Radiologie-imagistică medicală;

  e) Galaţi:

  Laborator;

  Radiologie-imagistică medicală;

  f) Iaşi:

  Balneo-fizioterapie;

  Laborator;

  Radiologie-imagistică medicală;

  g) Sibiu:

  Balneo-fizioterapie;

  Radiologie-imagistică medicală.

  3 . Examenul pentru obţinerea specializării cuprinde:

  a) probă practică;

  b) probă scrisă.

  4 . Pentru a fi declaraţi „PROMOVAT" candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

  5 . La examenul pentru obţinerea specializării se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

  a) sunt absolvenţi ai programelor de specializare organizate de Ministerul Sănătăţii, seria 2013 - 2014 şi seriile anterioare;

  b) sunt încadraţi, în unităţile sanitare publice sau private;

  c) au achitat taxa de participare la examen.

  6 . Înscrierile la examen se fac, în perioada 22.09 - 03.10.2014, zilnic, între orele 10,00 şi 15,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (27-28.09.2014), pentru toate specializările, la sediile filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) din Braşov, Cluj, Dolj, Galaţi, Iaşi, Sibiu, pentru comisiile locale de examen din reşedinţa judeţului respectiv, şi la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) din str. Bodeşti nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon"), pentru comisiile locale de examen din Bucureşti.

  Dosarele de înscriere se predau pe bază de proces-verbal, pe specializări, în data de 06.10.2014, secretarilor comisiilor locale de examen.

  7 . Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

  a) cererea de înscriere (model anexa nr. 1);

  b) copia actului de identitate;

  c) adeverinţa de absolvire a programului de pregătire pentru obţinerea specializării, eliberată de SNSPMPDSB sau de responsabilul de program, pentru seriile anterioare;

  d) chitanţa de plată a taxei de participare la examen.

  8 . Tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul naţional al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi de OAMGMAMR, tematica şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sănătăţii, SNSPMPDSB şi al OAMGMAMR.

  9 . Cuantumul taxei de participare la examen este de 155 lei/candidat. Candidaţii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

  10 . Comisiile locale de examen, în perioada 06 - 08.10.2014, studiază dosarele depuse şi stabilesc pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „ADMIS" sau „RESPINS".

  Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul comisiei locale de examen. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

  Examenul pentru obţinerea specializării este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „ADMIS".

  11 . Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „RESPINS" li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „RESPINS".

  12 . Proba practică se desfăşoară potrivit celor menţionate în tematica şi bibliografia de examen şi criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

  Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

  Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

  Proba practică nu se contestă.

  13 . Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrală de examen.

  Locul de desfăşurare al probei scrise este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

  Testul - grilă se desfăşoară, simultan în toate centrele de examen, pe specializări, în data de 19 octombrie 2014, între orele 10,00 - 12,00.

  14 . Testul-grilă conţine 50 de întrebări din tematica şi bibliografia stabilite pentru examen.

  Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

  a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

  b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

  15 . Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală şi afişate la intrare şi a actului de identitate.

  Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

  În sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

  16 . La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

  Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

  Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

  17 . După expirarea timpului de lucru, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură.

  După predarea tuturor testelor-grilă şi a grilelor de răspuns de către candidaţi, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură şi începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

  Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezenţa titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală şi candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

  18 . Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţia se soluţionează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

  19 . Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.

  20 . Candidaţilor declaraţi „PROMOVAT", în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului pentru obţinerea specializării li se eliberează certificatul de absolvire. Pentru această perioada, SNSPMPDSB eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat examenul, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

  Pentru persoanele interesate din cadrul OAMGMAMR Filiala Argeş, vom reveni cu informaţii.

  Sursa: www.oamr.ro ;  Anunţ Important !

  In perioada 04-31 August OAMGMAMR filiala Olt intrerupe activitatea cu publicul.
  In aceasta perioada vor fi asigurate doar situatiile urgente in programul Luni-Joi - orele 9:00-12:00.  A XII-a Conferință Națională a
  Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
  ,,De la profesionalism la excelență, asistenții medicali îşi redefinesc identitatea"

  10- 13 septembrie 2014
  Alba- Iulia


  invitatie_conferinta

  Informaţii utile referitoare la procedura de înregistrare a rezumatelor şi a prezentărilor (descarcă):  nou

  pdf document    word document   

  Solicitarea Ordinului privind varsta de pensionare- finalizata cu succes

  Demersul prompt al OAMGMAMR s-a finalizat cu succes, astfel incat asistentii medicali se pot pensiona la varsta de 65 de ani.

  In urma aparitiei Legii nr. 53/2014, OAMGMAMR, prin adresa cu nr. 481/2014 a solicitat Ministerului Sanatatii elaborarea unei Ordonante de Urgenta prin care sa se revina la posibilitatea pensionarii asistentilor medicali, la varsa de 65 de ani, conform prevederilor OUG 144/2008.

  In Monitorul Oficial nr.359/15.05.2014 s-a publicat Ordonanta de urgenta nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii.

  "Art. III. -

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  (4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex."

  2. La articolul 22, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

  (51) La cerere, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pot pensiona, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  (52) Prin derogare de la dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de muncă al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încetează de drept la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind împlinirea vârstei de 65 de ani şi a stagiului minim de cotizare realizat în sistemul public de pensii sau la data comunicării deciziei de pensie pentru limită de vârstă, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în cazurile prevăzute la alin. (51)."  ARTICOL DE PRESĂ

  5 mai 2014

  "Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate"

  Săptămâna asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali, 5-12 mai 2014

  Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România celebrează Ziua mondială a moașelor (5 mai) și Ziua mondială a asistenților medicali (12 mai) printr-o serie de evenimente și activități derulate în perioada 5-12 mai atât la nivel național cât și la nivelul filialelor, în cadrul Săptămânii asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali.

  Tema acestei serii de evenimente, preluată de la Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN), este "Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate".

  Ziua internațională a moașelor este sărbătorită în întreaga lume din anul 1992, la inițiativa Confederației Internaționale a Moașelor (ICM). Tema anului 2014, axată pe rolul pe care îl au moașele în cadrul serviciilor de sănătate, este "Moașele: schimbă lumea, câte o familie pe rând". Mesajul purtat de slogan subliniază contribuția acestei profesii la schimbarea familiilor, comunităților și întregii omeniri prin salvarea vieților mamelor și copiilor.

  Ziua internațională a asistenților medicali a fost lansată în anul 1974 la inițiativa Consiliului Internațional al Asistenților Medicali. Data de 12 mai a fost aleasă ca un omagiu pentru Florence Nightingale, considerată întemeietoarea serviciilor de îngrijiri moderne. Tema anului 2014, "Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate", subliniază faptul că sănătatea populației depinde în foarte mare măsură de concordanța între nevoile de servicii de îngrijiri și numărul, pregătirea corespunzătoare, profesionalismul și gradul de motivație al asistenților medicali din întreaga lume.

  Ambele teme subliniază importanța serviciilor oferite de moașele și de asistenții medicali atât la nivel local cât și global, și sunt aliniate Obiectivelor 4 și 5 de dezvoltare ale mileniului care stabilesc indicatori de reducere a mortalității infantile și de îmbunătățire a sănătății materne.

  Deasemenea fiecare temă reprezintă o pledoarie pentru nevoia de pregătire profesională adecvată prin programe educaționale de bază și continuie, în acord cu reglementările internaționale de exercitare a acestor profesii, cu dinamica dezvoltării lor și cu nevoile de servicii de sănătate specifice fiecărui context.

  În mesajul adresat membrilor OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte, președintele organizației, subliniază următoarele:

  "Evoluția profesiilor de moașă și de asistent medical a cunoscut un salt uriaș în ultimele decade. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, servicii bazate pe dovezi, aparatură și echipamente medicale extrem de performante, sunt câteva din domeniile și provocările profesionale care au contribuit la dinamica dezvoltării profesiilor noastre. Acestea reprezintă atât provocări ce ne obligă la dezvoltare profesională continuă, cât și surse de continuă satisfacție profesională pe traseul spre excelență, individual și organizațional.

  Am ales, și practicăm cu multă dăruire, profesii de o responsabilitate imensă în ceea ce privește respectarea dreptului la sănătate al populației... suntem o forță privind îmbunătățirea continuă a politicilor de sănătate, suntem o resursă cu adevărat vitală pentru sănătatea populației... Săptămâna 2-5 mai este o săptămână omagială pentru fiecare dintre noi, pentru echipele de profesioniști pe care le reprezentăm, pentru organizația profesională din care facem parte. Este săptămâna noastră, în cadrul căreia aducem în atenție profesionalismul, profesia, și contribuția la asigurarea sănătății populației".

  Având aceste repere, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România organizează în perioada 5-12 mai mese rotunde, simpozioane, conferințe, și alte acțiuni locale și naționale.  nou

  COMUNICAT
  REFERITOR LA LEGEA NR. 53/ 2014

  În urma apariţiei Legii nr. nr. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/ 24.04.2014, au fost făcute modificări la art. 22, alin. (4) şi a fost abrogat alin.(5).

  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu a fost consultat cu privire la această modificare.

  Având în vedere că aceasta este atât o problemă socială cât şi una care afectează sistemul sanitar, tinând cont de deficitul major de asistenţi medicali din sistem precum şi de blocarea angajărilor, ne vom alătura organizaţiilor sindicale în demersurile necesare către Ministerul Sănătăţii.

  Facem de asemenea precizarea că, în urma modificării alin. (4) şi abrogării alin. (5) de la art. 22, în opinia noastră, nu sunt afectaţi asistenţii medicali care au depăşit vârsta de pensionare prevăzută de lege, în cazul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice sanitare private, în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical precum şi în unităţi sanitare publice aflate în zone defavorizate.

  Aceste precizări le facem în baza prevederilor alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22 din OUG 144/2008 aprobată prin Legea nr. 53/2014, care nu au fost abrogate.

  "Art. 22

  (6) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (4) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

  (7) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice."

  În acest sens, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va susţine şi va elibera aviz favorabil membrilor săi, pentru menţinerea în activitate conform alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22.  12 MAI

  ZIUA INTERNATIONALA A ASISTENTULUI MEDICAL

  Cu ocazia Zilei Internationale a Asistentului Medical, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Filiala Olt organizeaza simpozionul cu tema:

  'Nursing- istoria profesiunii'

  Evenimentul va avea loc in Sala de Educatie Medicala Continua a Spitalului Municipal Caracal.  Comunicat de Presă

  7 aprilie 2014
  Ziua Mondială a Sănătății

  Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an în data de 7 aprilie, pentru a marca întemeierea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 1948 şi reprezintă o oportunitate pentru locuitorii din orice comunitate să se implice în activităţi care pot duce la o stare de sănătate mai bună.

  În acest an, tema campaniei este reprezentată de bolile transmise prin vectori.

  Scopul acestei campanii este de a sensibiliza populaţia, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi autorităţile publice în privinţa ameninţării pe care o reprezintă vectorii şi bolile transmise prin aceştia şi stimularea familiilor şi comunităţilor pentru a acţiona şi a se proteja.

  Vectorii sunt entităţi mici (ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele, melcii de apă dulce) care pot transmite boli de la o persoană la alta şi dintr-un loc ... citește mai mult >>  Anunt Important !!!

  Începând cu data de 25.03.2014 se eliberează adeverinţe de confirmare pentru asistenţii medicali care au promovat examenul de Grad Principal sesiunea 2011.

  Adeverinţele vor fi eliberate titularilor sau persoanelor împuternicite de acestia, în baza C.I./B.I. la sediul OAMGMAMR-Filiala Olt (Slatina, jud. Olt str. Crisan nr. 9-11) de luni-vineri intre orele 10:00-14:00.  Anunt Important !!!

  Incepand cu data de 27.01.2014 se elibereaza adeverinte de confirmare pentru asistentii medicali care au promovat examenul de Grad Principal sesiunea 2013 , aceste adeverinte provizorii au fost eliberate in baza Referatului M.S. nr. E.N. Nr. 325/15.01.2014 si sunt valabile pana la eliberarea adeverintelor de catre Ministerul Sanatatii.

  Adeverintele vor fi eliberate titularilor sau persoanelor imputernicite de acestia in baza C.I./B.I.  Anunţ Asociația Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin

  În perioada 19- 25 ianuarie 2014, Asociația Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin ( European Cervical Cancer Association-ECCA ) organizează Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SPCCU), lansată pentru a găsi soluţii in acest sens.

  logo


  pdf document    word document   

  Condiţii pentru avizarea/reavizarea Certificatului de Membru al O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA OLT 2014

  - Certificatul de Membru în original;

  - copie dupa polita de asigurarea de malpraxis valabilă pe tot anul 2014 (01.01.2014-31.12.2014) impreuna cu originalul, conform contractului de munca;

  - copie dupa cartea de identitate pe care se vor nota: numarul de telefon mobil sau fix, locul de munca (in cazul in care locul de munca nu mai este acelasi ca in anul 2013, va rugam sa va prezentati cu o copie conform cu originalul dupa noul contract de munca);

  - 30 credite EMC (necesar ca in ultimii trei ani sa fi participat la curs de resuscitare cardio-respiratorie si infectii nosocomiale, cursuri obligatorii pentru toti asistentii medicali);

  - plata cotizaţiei la zi pentru anul 2014**

  ** pentru achitarea cotizaţiei, asistenţii medicali/moaşele care lucrează în cabinete medicale individuale sau ambulatorii de specialitate, farmacii cu circuit deschis, laboratoare în sistem privat, vor prezenta Raportul per salariat - EXTRAS DIN REVISAL (de la serviciul contabilitate al unităţii), emis în ziua anterioară prezentării la reavizare, semnat şi stampilat de angajator.

  - orice document care sa ateste modificari ale datelor personale sau profesionale pentru actualizarea Registrului Unic, de exemplu:

  - Diploma de studii legalizata,

  - Buletin de identitate schimbat,

  - Certificat de casatorie sau decizie de divort,

  - Contract de munca

  Toate documentele menţionate mai sus se vor preda la secretariat în folie de plastic.

  Conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă

  " sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite (30 de credite anual) pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respective şi asistenţii medicali nevazatori ".

  Dacă numărul de credite obţinut de un membru OAMGMAMR depăşeşte numărul total de credite stabilit (30 într-un an calendaristic), diferenţa se reportează pentru anul următor, în limita a 15 credite EMC.

  Reavizarea certificatelor de membru se face până la 31 martie 2014.

  Certificatul de Membru reavizat va fi ridicat dupa doua saptamani de la depunerea dosarului.  Anunţ Grad Principal 2013

  În secţiunea EXAMENE găsiţi informaţii despre normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal 2013 precum şi tematicile pe specialităţi.  pdf document    word document   

  Anunţ

  In perioada, 25-28 septembrie 2013 la Poiana Braşov are loc cea de-a XI-a Ediţie a Conferinţei Naţionale a OAMGMAMR marchează însumarea eforturilor tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, în realizarea unui plus de excelenţă profesională, prin perfecţionare continuă.

  Evenimentul îşi propune să reunească asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali cu interese profesionale comune în practica profesiei, din toate domeniile: practicieni, formatori, cercetare. Vor avea loc prezentări, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, discuţii şi schimburi de experienţă.

  Pe parcursul celor 2 zile vor fi prezentate un număr de peste 40 de lucrări ştiinţifice care contribuie la dezvoltarea profesională şi personală dar şi la progresul profesiei, prin cunoaşterea, aplicarea şi atingerea celor mai înalte standarde de practică.

  Program

  25 septembrie

  14.00 - 19.00
  Sosirea şi înregistrarea participanţilor

  19.30 - 22.00
  Cina

  26 septembrie

  8.30 - 9.30
  înregistrarea participanţilor

  9.30 - 10.00
  Sesiune introductivă

  - Cuvânt de deschidere

  - Mesajele invitaţilor

  10.00 - 11.00
  Sesiune de prezentări - Invitaţi

  Dr. Victor Olsavszky

  Reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la Bucureşti

  Prof. Dr. Luiza Spiru

  Șef al Clinicii Universitare de Geriatrie Gerontologie şi Gerontopsihiatrie a Spitalului Universitar Clinic de Urgenţă ,,Elias", Preşedinte al Comisiei Naţionale Consultative de Geriatrie Gerontologie a Ministerului Sănătăţii, Preşedinte şi membru fondator al Fundaţiei Ana Aslan International

  Conferenţiar universitar Dr. Daniela Ionescu

  UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca

  Dr. Emilian Imbri

  11.00 - 11.30
  Pauză de cafea
  Vizionare standuri

  11.30 - 12.00
  Sesiune de prezentări - Sponsori

  12.00 - 13.30
  Sesiune de prezentări

  Excelenţa - Scop, proces sau rutină

  Autor: Ambruş Estera

  Studiul de analiză a cost-eficacităţii serviciilor de asistenţă medicală comunitară

  Autor: Merlă Doina

  Documente de conformitate şi rigoare profesională - necesitate şi modele

  Autori: Steopan Emil Doru, Lomnăşan Lăcrămioara Cati

  Studiu asupra prevalenţei hipertensiunii arteriale la un lot de pacienţi argeşeni

  Autor: Țânţu Marilena Monica

  Indicatorii de calitate ai îngrijirilor - acceptabilitate şi posibilităţi de implementare

  Autor: Goga Liliana

  Educatorul în nursing - dimensiuni şi competenţe

  Autor: Rista Mariana

  13.30 - 14.00
  Vizionare standuri

  14.00 - 15.30
  Pauză de prânz

  15.30 - 16.45
  Sesiune de prezentări

  Calitate şi siguranţă în tehnici de nursing, urgenţe ATI şi administrare de medicamente

  Autori: Acmola Beigean, Spanudi Eugenia

  Stresul - O maladie invizibilă

  Autor:

  Alexe Viorica Liliana

  Ghidul de bune practici - de la deziderat la realitate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

  Autori: Bojan Eugenia, Zoikaş Monica

  Managementul infecţiilor cu germeni antibioticorezistenţi

  Autor: Brăgarin Ana

  Modificările psihologice survenite în personalitatea individului după un accident vascular cerebral

  Autori:

  Ciucu Cristina Anca

  16.45 - 17.15
  Pauză de cafea
  Vizionare standuri

  17.15 - 19.00
  Sesiune de prezentări

  Profilaxia infecţiilor nosocomiale în terapie intensivă

  Autori: Cristolovean Cristina, Cotoara Ioan

  Asociativitatea, un bun necesar pe drumul excelenţei în profesia de asistent medical

  Autor: Manu Florica Ilinca

  Studiu privind identificarea gradului de satisfacţie a angajaţilor de pe secţia ATI II - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca

  Autor: Baciu Monica

  Particularităţi

  de îngrijire acordate pacienţilor în vederea endomicroscopiei confocale laser şi de reprocesare a sistemelor avansate de endoscopie


  Autori: Burtea Daniela, Caliţa Mihaela

  Colonoscopia - o investigaţie disconfortantă?

  Autor: Scorobete Monica

  Tuberculoza cu MDR si XDR ca flagel social, rolul asistentului medical în educaţia pentru sănătate şi prevenirea tuberculozei MDR ŞI XDR

  Autori: Stănescu Mirela, Nechita Adrian

  Opioide şi anticoagulante

  Autor: Măgădan Andreea

  20.00 - 22.00
  Cina

  27 septembrie

  9.30 - 11.30
  Sesiune de prezentări

  Asistenţii medicali - oameni obişnuiţi, cu performanţe neobişnuite

  Autor: Homeghiu Ioana Nella

  Rolul tehnologiei avansate în reabilitarea medicală

  Autor: Tănăsoiu Floriana

  Activitatea cerebrală-legătura dintre viaţă şi moarte

  Autori: Moţ Maria Daniela, Bălan Mirela Anica

  Managementul stresului în serviciile de urgenţă prespitaliceşti

  Autor: Burlacu Tatiana

  Utilizarea sondajelor de satisfacţie în evaluarea calităţii îngrijirilor în sistemele de sănătate

  Autori: Goga Liliana

  Atitudine şi comunicare în relaţia asistentă medicală - pacient

  Autor: Popa Otilia

  O perspectivă asupra recuperării persoanelor cu schizofrenie

  Autor: Anca Alina

  Anevrismul de aortă abdominală - o bombă gata să explodeze!

  Autor: Gorgoneţu Elena

  Paşi către excelenţă în practica nursing

  Autor: Fizedean Melania Camelia

  11.30 - 12.00
  Pauză de cafea
  Vizionare standuri

  12.00 - 13.30
  Sesiune de prezentări

  Managementul îngrijirii şi întreţinerii camerei implantabile în practica oncologică

  Autori: Nuţă Carmen Alina, Dan Laura Sofia

  Contracepţie şi avort -medical şi moral

  Autor: Panait Victoria

  Europaffiche 2013, recuperarea, reabilitarea şi reinserţia socială a bolnavilor neuropsihici

  Autor: Bocăneţ Doina Laura

  Avantajele folosirii unor dispozitive performante ca alternativă la terapia venoasă prelungită.

  Autori: Naşca Anna Maria

  Strategii de reducere a durerii travaliului şi naşterii

  Autor: Copăcel Angela

  Tendinţe de creştere a performanţei în managementul timpului din asistenţa medicală de urgenţă

  Autor: Lucaciu Maria

  13.30 - 14.00
  Vizionare standuri

  14.00 - 15.30
  Pauză de prânz

  15.30 - 16.45
  Sesiune de prezentări

  Îngrijirea pacientului cu restant neuro-funcţional, provocare şi posibilităţi

  Autor: Indreica Graţiela Dana

  Imagistica de fuziune pet/ct cu 18f-fluoro-2-deoxi-glucoză în monitorizarea pacienţilor cu neoplasm tiroidian diferenţiat

  Autori: Peştean Claudiu, dr. Piciu Doina

  Protocol în evaluarea imagistică a răspunsului terapeutic în trialurile oncologice

  Autor: Nicolaie Sas

  Sindromul ovarelor micropolichistice şi infertilitatea

  Autor: Stan Daniela

  Excelenţa profesională în contextul obiectivelor de dezvoltare ale ortopediei şi traumatologiei

  Autori: Peter Tünde, Șamotă Iosif

  16.45 - 17.15
  Pauza de cafea
  Vizionare standuri

  17.15 - 18.45
  Sesiune de prezentări

  Rolul asistentului medical în educaţia pentru sǎnǎtate în infecţiile transmise sexual

  Relaţia cu pacientul - artǎ, profesionalism, respect reciproc

  Autor: Florea Cornelia

  Aspecte psihosomatice la copilul spitalizat

  Autori: Albu Luiza, Popovici Steluţa

  Nursingul respirator de urgenţă în insuficienţa respiratorie acută a copilului mic cu bronşiolită

  Autori: Crîşmaru Coca-Stela, Golea Adela

  Particularităţile îngrijirilor paliative în pediatrie

  Autor: Moldoveanu Florica

  Satisfacţiile asistentei medicale din serviciile de îngrijire paliativă

  Autor: Tiurin Irina

  18.45 - 19.00
  Sesiune de închidere

  20.00 - 22.00
  Cina  Important ! Cursuri noi creditate pe 2013 !

  În secţiunea cursuri s-au postat informaţii noi
  în legătură cu cursuri E.M.C pe anul 2013.
  PREZENŢA LA CURSURI ESTE OBLIGATORIE !!!


  nou

  pdf document    word document   

  Asistenţii medicali au noi competenţe  Asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie din judeţul Olt vor beneficia din nou, începând din toamna aces­tui an, de programe de specializare complementare spe­cialităţii de bază. Potrivit reglementărilor Ministerului Să­nătăţii, instituţiile care au obligaţia să transmită liste­le cu propunerile nominale către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Do­me­niul Sanitar Bucureşti sunt unităţile sanitare publi­ce sau private, în care profesează asistenţii me­di­cali inte­re­saţi. Programele de pregătire pentru obţinerea specia­li­zărilor în domenii complementare specialităţii de bază au fost deblocate de Ministerul de Resort odată cu ela­bo­rarea Ordinului nr. 613 din 9 mai 2013.

  Examen de obţinere a specializărilor

  La propunerea Mini­ste­rului Sănătăţii, pentru absolvenţii pro­gramelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază - asis­ten­ţi medicali generalişti sau asis­tenţi medicali de pediatrie, exa­me­­nul se va derula în perioa­da 8 - 22 octombrie 2013, fiind viza­te urmă­toarele speciali­zări: balneo-fizio­te­rapie, labora­tor şi radiologie-ima­gistică medi­ca­lă. Sus­ţinerea exa­menului va avea loc pe mai multe etape:

  23.09 - 04.10.2013 - înscrie­rea candida­ţilor la sediul filialelor OAMGMAMR din centre­le uni­versi­tare de pregătire din Cluj, Dolj, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Mureş, Timiş, respectiv la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică din Bucureşti;

  14.10 - 18.10.2013 - desfăşu­ra­rea probei practice;

  20.10-28.10.2013- desfăşurarea probei scri­se.

  Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi desfăşoară de o comisie centrală şi 17 comisii locale în următoarele centre universitare de pregătire: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Tîrgu Mureş şi Ti­mişoara. Asistenţii medicali inte­re­saţi de te­ma­tica şi biblio­gra­fia pe specialităţi, dar şi alte informaţii privind susţinerea examenelor pot accesa pagina de Internet a Ordi­nului, www.oamr.ro, sau şi pe cea a Filialei Olt, www.oamgmamrolt.ro .  Conform Ordonanţei de Urgenţă
  Nr. 144 din 28 octombrie 2008

  Privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt a emis până la această dată, respectiv 17.12.2010, un numar de 3225 de certificate de membru, pentru asistenţii medicali din cadrul filialei.  Membrii ordinului nu vor trebui să mai vină la sediul ministerului sănătăţii
  pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

  Membrii Ordinului nu vor trebui să mai vină la Bucureşti, la sediul Ministerului Sănătăţii, pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

  Ministerul Sănătăţii a simplificat procedura de eliberare a certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare personalului medical pentru a lucra în statele UE. Din luna septembrie, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali nu vor trebui să mai vină la Bucureşti, la Ministerul Sănătăţii, pentru a depunde dosarele necesare eliberării acestor documente. Dosarele vor fi depuse direct la sediile direcţiilor de sănătate publică judeţene. Preluarea dosarelor se face după verificarea actelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conţin documentaţia completă. Dacă dosarul este transmis prin poştă direcţiei de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică şi dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului actele suplimentare care trebuie depuse.

  Dosarele complete se vor transmite Ministerului Sănătăţii, prin poşta militară, în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică.

  în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătăţii se vor emite certificatele/recomandările solicitate şi se vor trimite documentele direcţiilor de sănătate publică.

  Documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură.  pdf document    word document

  Acte necesare pentru obţinerea certificatului de membru
  (conform oug nr. 144/2008)

  • Copie BI/CI
  • Cerere tip
  • Document de casatorie/divort (daca este cazul) **
  • Declaratie pe proprie raspundere (tipizat OAMGMAMR) *
  • Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
   • Liceu sanitar ** + Certificat/Atestat de calificare ** + Certificat echivalare **
   • Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar**
   • Certificat de competenta profesionala** + foaie matricola**
   • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata** + foaie matricola**
   • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata** + foaie matricola**
  • Adeverinta de grad principal (daca este cazul) **
  • Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) *
  • Certificat de sanatate fizica si psihica (valabil 2 luni) - (cu parafa medicului psihiatru si a medicului de familie) *
  • Adeverinta de salariat (cu mentionarea vechimii in munca) - (valabila 30 de zile) *
  • Cartea de munca sau contract individual de munca pentru cei care nu poseda tipizat carte de munca ***
  • Autorizatia de libera practica (daca este cazul) *, (daca este cazul)
  • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) **


  Actele mentionate mai sus vor fi prezentate:
  * in original
  ** original + copie
  *** copie conform cu originalul (semnata si stampilata de serviciul RUNOS)

  Tipizate

  pdf document    word document

  Declaraţie pe propria răspundere

  Subsemnatul/a …………………………………………………....,

  CNP………………………………,legitimat/ă cu BI/CI seria…………,

  Nr……………,domiciliat/ă în localitatea …………………………...…,

  jud/sect………………..,str………………………………………...…...,

  bl………….,sc…………, ap…………tel……………………………..,

  angajat/ă……………………………………………………………......,

  în funcţia de …………………………………………………………....,

  posesor al certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR - filiala Olt, seria………,nr….……,din data……………….

  declar pe propria răspundere că:

  • Nu am fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanitaţii sau vieţii în împrejurari legate de execitare a profesiei;
  • Nu mi s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia prin hotărâre judecătorească sau disciplinară
  • Am luat la cunoştinţă că exercitarea profesiei de asistent medical generalist,moaşă şi respectiv asistent medical este incompatibilă cu orice acţiune de natură ce aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului de Etică şi Deontologie al OAMGMAMR

  Data,                         Semnătură,


  pdf document    word document

  Cerere pentru eliberarea certificatului de membru


  Datele d-voastra personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit notificarii nr 11308, in conformitatea cu Legea 677/2001, in scopul eliberarii certificatelor de membru , a adeverintei care atesta onorabilitatea si moralitatea.Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de Legea 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa pe adresa institutiei.

  Domnule Preşedinte,

  Subsemnatul/a.........................................................,asistent medical/moaşă,specialitatea.....................................angajat la .......................................................... vă rog să binevoiţi a-mi elibera Certificatul de Membru în specialitatea................................................................... conform O.U.G .144/2008.

  Data,                      Semnătura

  Domnului Presedinte al OAMGMAMR Filiala Olt  ATENTIE: DOSARUL TREBUIE SA FIE COMPLET. NU SUNT ACCEPTATE DOSARELE CARE AU LIPSA ANUMITE DOCUMENTE.

  Reavizarea anuală a certificatului de membru  Pentru reavizarea Certificatului de Membru sunt necesare urmatoarele:

  • Certificatul de Membru in original
  • Adeverinta salariat cu salariul de baza
  • Polita de asigurare valabila + copie
  • Acte de studii dobandite ulterior obtinerii Certificatului de Membru + copie
  • Cotizatia 1% / luna din salariul de baza
  • Credite Educatie Medicala Continua  pdf document    word document

  Consiliul Naţional al OAMGMAMR a adoptat în şedinţa din 19. 03.2009

  Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a Asistenţilor Medicali GeneraliŞti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

  linkul meu

  Extras

  Manifestări ştiinţifice:

  - Masă rotundă: 0,5 credite/oră, maximum 6 ore

  - Simpozioanele, conferinţe locale/judeţene : 0,75 credite/oră

  - Simpozioanele, conferinţe naţionale/internaţionale: 1 credit/ oră

  - Congrese: 1 credit/ oră

  Cursuri:

  - 1 oră de curs - 1 credit

  Abonamente la reviste:

  - Revista naţională de specialitate a OAMGMAMR: 9 credite/abonament anual

  - Reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii: numărul de credite va fi aprobat de Departamentul de Educaţie Continuă în funcţie de publicaţie

  • Numărul maxim de ore de educaţie medicală continuă va fi de maximum 6 ore/zi. Cursurile de educaţie medicală continuă care depăşesc durata de două zile (12 ore) vor primi maximum 15 credite.
  • Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicaţii care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anul este de 14.

  Este obligatorie obţinerea a minim 15 credite prin participare la cursuri.

  Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.
  Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv.

  Se reportează numărul de credite de la un an la altul, cu condiţia participării la un curs /an.

  Cursuri obligatorii pentru orice asistent medical generalist/moaşă/asistent medical:

  - Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)

  - Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

  * Cursuri obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii (Infecţii nosocomiale)

  Furnizori de educaţie continuă pot fi:

  - universităţi sau facultăţi de medicină şi farmacie acreditate/autorizate;

  - instituţii cu rol de învăţământ ;

  - societăţi medicale;

  - clinici universitare, spitale;

  - filialele judeţene/mun. Bucureşti ale OAMGMAMR, prin formatori proprii.

  Distribuitorii de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.

  Cursurile on- line nu se creditează.

  Autorizarea exercitării profesiei


  Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional.
  SECŢIUNEA a 3-a din OUG 144/2008
  Art.16:
  (1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
  (2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
  a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
  b) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
  c) certificatul de cazier judiciar;
  d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.
  (3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

  Cursuri EMC obligatorii


  Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an prin participare la cursuri.
  De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze obligatoriu următoarele cursuri:
  Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)
  Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

  Excepţii de la EMC


  Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

  Reatestarea profesională


  ART. 18 din OUG 144/2008 prevede:
  (1) în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.
  Metodologia de reatestare a competenţei profesionale - secţiunea Legislaţie


  subsol
  DISCLAIMER !!!
  După cunoștința noastră, datele prezentate în aceste pagini deși sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
  Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le privește. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
  nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

  Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact