ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta
nou

 

   ANUNȚ

 


     Având în vedere situația epidemiologică, creată de numarul din ce în ce mai mare al persoanelor pozitive Covid-19, în conformitate cu Informările  efectuate de Grupul de Comunicare Strategică din cadrul Guvernului României și ultimele comunicări oficiale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență legate de măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19, vă comunicăm următoarele: 

    - pentru a limita cât mai mult răspândirea infecției cu coronavirusul Sars-Cov-2 , activitatea filialei Olt cu publicul se va desfășura online , 

    - adresa de  email este  oammr_olt@yahoo.com, membrii vor transmite și vor primi documentele online, pentru suport vă rugăm să ne contactați telefonic la tel. 0249418510 /  0761677137 ,   în intervalul orar 09:00-14:00 de luni - vineri .

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 


 

INFORMAȚII , CERERI - TIPIZATE

 1. Cerere de actualizare bază de date ( Descarcă Cerere tip : doc , pdf ) ;
 2. Cerere eliberare adeverință concurs ( Descarcă Cerere tip : doc , pdf ) ;
 3. Cerere transfer ( Descarcă Cerere tip : doc , pdf ) ;

Obținere Certificat membru

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

 1. Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (Descarcă Cerere tip înscriere OAMGMAMR OLT: doc , pdf)                                                                         - Descarca declarație: doc , pdf ;
 2. Actul de identitate.
 3. Acte de schimbare a numelui (Certificat de căsătorie, etc).
 4. Documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire liceu, certificat de calificare, atestat + diplomă de echivalare, certificat de absolvire a școlii postliceale cu profil sanitar, diplomă studii superioare + supliment la diplomă, certificate de competență/calificare profesională + foaie matricolă + supliment Europass, etc., după caz), copie legalizată.
 5. Cazier judiciar.
 6. Certificat de sănătate psihică și fizică          (Descarcă Cerere tip: doc , pdf );
 7. Declarația de consimțământ privind prelucarea datelor personale          (Descarcă declarație de consimțământ: doc , pdf );

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, solicitanții vor depune jurământul profesional (Descarcă juramânt : doc , pdf ).

PRECIZĂRI:

 • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
 • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
 • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Pentru informații suplimentare telefon:    În intervalul orar : 9 - 14       0249418510 / email: oammr_olt@yahoo.com / mobil : 0761677137    

 

                                                                       Articol Postat în 18 Martie de către 

 

 

AVIZ 2020

 

       

Acte necesare pentru obținerea AVIZULUI  ANUAL PENTRU AUTORIZAREA  EXERCITĂRII PROFESIEI 2020
         
       
 • Cerere (Descarca AICI)
 • Certificatul de membru (original)
 • CI/BI (COPIE)
 • Extras din REVISAL din care să reiasă funcția și salariul de bază, semnat și ștampilat;
 • Polița de asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesională valabilă pentru PERIOADA 01.01.20120-31.12.2020 (original+copie) ,
 • Asistenții medicali PENSIONARI care iși continuă activitatea vor depune și certificat medical vizat de medicul de familie și medicul psihiatru
 • În cazul întreruperilor în activitate sau oricăror alte modificări de nume, stare civilă etc - acte justificative
 • Cotizația 1% / luna din salariul de bază (pentru membrii cărora nu li se vireaza lunar de către angajator).
 • PLATA COTIZAŢIEI  SE  FACE LA SEDIUL FILIALEI  DOAR CU CARD BANCAR(în cazul în care membrul cotizant nu dispune de un card bancar se eliberează foaie de plată pentru depunerea taxei în contul organizației profesionale)
         Pentru  informații suplimentare telefon: 0249418510 / email: oammr_olt@yahoo.com

                                                                     Articol Postat în 25 Noiembrie de către 

Transferul unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, de la o filială la alta, se poate efectua la solicitarea acestuia, în una din următoarele situații:

 • Schimbare loc de muncă dintr-un județ în altul
 • Schimbare domiciliu dintr-un județ în altul.

Transferul se realizează astfel:

La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical este înscris, se va depune:

 • Cererea de transfer – formular tip (Descarcă cerere: doc , pdf );
 • Copie actului de identitate.

Soluționarea/aprobarea cererii de transfer se face în condițiile achitării/îndeplinirii la zi a obligațiilor.

În urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera membrului solicitant o notă de transfer și o copie a dosarului de membru, și va efectua transferul.

Mențiune:

După aprobarea cererii de transfer, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical își va menține același număr și indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat la înscrierea în organizație.

 

 

 

 

ANUNŢ

Demersurile OAMGMAMR privind recunoaşterea unor credite obţinute în învăţământul preuniversitar în vederea continuării studiilor de licenţă

 

              Referitor la posibilitatea recunoaşterii creditelor dobândite în învăţământul postliceal în vederea continuării studiilor de licenţă, vă prezentăm normele legale elaborate de instituţiile competente până în prezent (protocoalele OAMGMAMR cu unele universităţi, OUG nr. 144/28 octombrie 2008, Legea nr. 1/10 ianuarie 2011), precum şi demersurile OAMGMAMR întreprinse pe parcursul elaborării acestora .

               Începând încă din anul 2006,  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a încheiat protocoale de colaborare cu universităţi pentru ca acestea să acrediteze programe de licenţă cu durată redusă pentru absolvenţii învătământului postliceal sanitar.

               Cel mai important demers al OAMGMAMR îl constituie participarea la discuţii cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, parlamentari, Comisiile de Sănătate din Parlamentul României, în urma cărora, la propunerea OAMGMAMR, a fost legiferată pentru prima dată în anul 2008 posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învăţământul postliceal sanitar.

              Următoarele demersuri nu mai sunt de competenţa OAMGMAMR ci de competenţa universităţilor care îşi acreditează programe de studii conform prevederilor Legii nr.1/10 ianuarie 2011.

 

Comunicat OAMGMAMR – 01.03.2016 postat pe www.oamr.ro

 

logo
 

 

 

Comunicat OAMGMAMR – 06.06.2016 postat pe www.oamr.ro

logo

Comunicat OAMGMAMR – 14.09.2016 postat pe www.oamr.ro

logo

Comunicat OAMGMAMR 03.04.2017 postat pe www.oamr.ro

logo

 

Răspunsul Ministerului Sănătăţii nr. VVV 4465/13.10.2016, postat pe www.oamr.ro la 23.11.2016

 

logo

               Ministerul Educatiei Nationale a emis Ordinul 4046 din 29.06.2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoasterea partiala a studiilor absolventilor scolilor postliceale sanitare, cu diploma de bacalaureat, in vederea continuarii studiilor in invatamantul superior medical.

 

 

Ziua Mondială a Sănătăţii

 

 

          Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează anual în data de 7 aprilie, pentru a marca înfiintarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) din anul 1948 şi reprezintă oportunitatea de a face cunoscute întregii lumi principalele probleme de sănătate publică ale momentului.
Anul acesta tema propusa de OMS este'' Depresia''.
In perioada 26.05.2017- 05.06.2017 (inclusiv) , programul de lucru cu publicul se suspenda !

logo
 

 


 

 


 Conform Ordonanţei de Urgenţă
Nr. 144 din 28 octombrie 2008

Privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt a emis până la această dată, respectiv 17.12.2010, un numar de 3225 de certificate de membru, pentru asistenţii medicali din cadrul filialei.Membrii ordinului nu vor trebui să mai vină la sediul ministerului sănătăţii
pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

Membrii Ordinului nu vor trebui să mai vină la Bucureşti, la sediul Ministerului Sănătăţii, pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

Ministerul Sănătăţii a simplificat procedura de eliberare a certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare personalului medical pentru a lucra în statele UE. Din luna septembrie, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali nu vor trebui să mai vină la Bucureşti, la Ministerul Sănătăţii, pentru a depunde dosarele necesare eliberării acestor documente. Dosarele vor fi depuse direct la sediile direcţiilor de sănătate publică judeţene. Preluarea dosarelor se face după verificarea actelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conţin documentaţia completă. Dacă dosarul este transmis prin poştă direcţiei de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică şi dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului actele suplimentare care trebuie depuse.

Dosarele complete se vor transmite Ministerului Sănătăţii, prin poşta militară, în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică.

în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătăţii se vor emite certificatele/recomandările solicitate şi se vor trimite documentele direcţiilor de sănătate publică.

Documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură.
Consiliul Naţional al OAMGMAMR a adoptat în şedinţa din 19. 03.2009

Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a Asistenţilor Medicali GeneraliŞti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

linkul meu

Extras

Manifestări ştiinţifice:

- Masă rotundă: 0,5 credite/oră, maximum 6 ore

- Simpozioanele, conferinţe locale/judeţene : 0,75 credite/oră

- Simpozioanele, conferinţe naţionale/internaţionale: 1 credit/ oră

- Congrese: 1 credit/ oră

Cursuri:

- 1 oră de curs - 1 credit

Abonamente la reviste:

- Revista naţională de specialitate a OAMGMAMR: 9 credite/abonament anual

- Reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii: numărul de credite va fi aprobat de Departamentul de Educaţie Continuă în funcţie de publicaţie

 • Numărul maxim de ore de educaţie medicală continuă va fi de maximum 6 ore/zi. Cursurile de educaţie medicală continuă care depăşesc durata de două zile (12 ore) vor primi maximum 15 credite.
 • Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicaţii care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anul este de 14.

Este obligatorie obţinerea a minim 15 credite prin participare la cursuri.

Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.
Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv.

Se reportează numărul de credite de la un an la altul, cu condiţia participării la un curs /an.

Cursuri obligatorii pentru orice asistent medical generalist/moaşă/asistent medical:

- Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)

- Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

* Cursuri obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii (Infecţii nosocomiale)

Furnizori de educaţie continuă pot fi:

- universităţi sau facultăţi de medicină şi farmacie acreditate/autorizate;

- instituţii cu rol de învăţământ ;

- societăţi medicale;

- clinici universitare, spitale;

- filialele judeţene/mun. Bucureşti ale OAMGMAMR, prin formatori proprii.

Distribuitorii de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.

Cursurile on- line nu se creditează.

Autorizarea exercitării profesiei


Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional.
SECŢIUNEA a 3-a din OUG 144/2008
Art.16:
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
b) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.
(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Cursuri EMC obligatorii


Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an prin participare la cursuri.
De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze obligatoriu următoarele cursuri:
Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)
Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

Excepţii de la EMC


Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

Reatestarea profesională


ART. 18 din OUG 144/2008 prevede:
(1) în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.
Metodologia de reatestare a competenţei profesionale - secţiunea Legislaţie


subsol
DISCLAIMER !!!
După cunoştinţa noastră, datele prezentate în aceste pagini deşi sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le priveşte. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact