ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI,
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta

Legislație Generală

 


Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Ordin nr. 145 din 11 februarie 2015 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului de Etică ce funcționează în cadrul spitalelor

Ordin nr. 146 din 11 februarie 2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2015 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România

Ordin MS nr. 63/22.01.2015 privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionați în 24 aprilie - 15 mai 2015, care formulează cerere pentru desfășurarea activității în sistemul public de sănătate

Ordin Nr. 1454 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent

Legea Sanatatii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății actualizată

Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice

ORDIN Nr. 5114 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar

Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea Programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului poststliceal și ai învățământului superior

LEGE Nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

Important!!! Ordin privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenții medicali

Ordin nr. 636/13.05.2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Ordin nr. 613/09.05.2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali de pediatrie

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 2012

Masuri privind salarizarea in sectorul bugetar in anul 2012

Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Hotararea nr.529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice

Ordonanta de Urgenta nr.162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe

Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Criteriile de clasificare a spitalelor în funcție de competență

Ordonanta nr.124 din 29 august 1998 *** Republicată privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

Legea nr.285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Securitatea și sănătatea în muncă

Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare

Codul muncii - Republicat

Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului

Normele privind obținerea specializărilor de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie...

O.U.G. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar

O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

Infractiuni savarsite impotriva cadrelor medicalesubsol
DISCLAIMER !!!
După cunoștința noastră, datele prezentate în aceste pagini deși sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le privește. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact