ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI,
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta

Hotărâri Consiliul NaționalHotarârea nr. 36 din 4 decembrie 2015 privind modificarea Anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Hotarâre Nr. 35/2015 din 4 decembrie 2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual

PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE/FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI ȘI A MOAȘELOR - 2015

Hot. nr 12/27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali

Hot. nr. 13/27.03.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Județene de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali

Hot. nr. 14/27.03.2015 pentru aprobarea taxei de avizare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical

Hot. nr. 15/27.03.2015 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent

Hot. nr. 16/27.03.2015 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală al OAMGMAMR.

Hot. nr. 16 - Anexă Manualul de identitate vizuală

Hot. nr. 17/27.03.2015 privind evidența cetățenilor străini, precum și a cetățenilor români care au absolvit studiile în străinătate

Hot. nr. 18/27.03.2015 privind creditarea revistei "Medicină școlară și universitară" a Societății Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri

Hot. nr. 19/27.03.2015 privind stabilirea cotizației de membru pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent

Hot. nr. 20/27.03.2015 privind experiența profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care exercită profesia în regim independent

Stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă pentru greseli în activitatea profesională

Programul național de pregătire a infirmierelor

Stabilirea cuantumului cotizației de membru al OAMGMAMR si a unor noi taxe incasate de la membrii OAMGMAMR

Stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

Reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali

Perceperea taxei pentru procedură de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali

Stabilirea cuantumului cotizației de membru al OAMGMAMR

Adoptarea Programului National de Educatie Medicala Continua

Modificarea Programului National de Educatie Medicala Continua

Aprobarea normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă (pentru detalii, vă rugăm accesați secțiunea "Formulare-tip" din cadrul acestui site)

Aprobarea procedurii de suspendare și de retragere a calitații de membru al OAMGMAMR


DISCLAIMER !!!
După cunoștința noastră, datele prezentate în aceste pagini deși sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le privește. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

|  Copyright © 2010, toate drepturile rezervate   | Designed by edy.b69 |Contact  |  Sitemap |