ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta


pdf document    word document    versiune imprimare

Asistent medical obstetrică–ginecologie


   

Unitatea Sanitară

Secţia / Compartimentul

Vizat:

Manager / Director Medical

 

FIŞA POSTULUI

 

 

I.      DENUMIREA POSTULUI:

MOASA M, SSD, S

ASISTENT MEDICAL OBSTETRICĂ–GINECOLOGIE

COR:

Scop: Asigură îngrijirea medicală generală a femeilor însărcinate şi a femeilor cu afecţiuni genitale.

II.   DATE PERSONALE:

Nume: .....................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................

III.     CERINŢELE POSTULUI

Grad / Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale

Calificare de bază:

– Medie (liceal),

.....................................................................................................

– Postliceală (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, şcoală Postliceală sanitară)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

– Superioară de scurtă durată S.S.D. (colegii, facultate de asistenţă medicală generală, facultate de moaşe )

.....................................................................................................

– Superioară de lunga durata S. (facultate de asistenţă medicală generală, facultate de moaşe)

.....................................................................................................

Grad / Nivel experienţă

– Perioada necesara iniţierii în vederea adaptării şi executării operaţiunilor generale şi specifice postului = 6 luni.

– Vechime în muncă: ............

       Grad / Nivel de certificare şi autorizare

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual.

(O.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical)

......................................................................................................

– Asigurare Malpraxis

(Legea 95/2006, cap. V, art.656/1)

.....................................................................................................

IV.     POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII:

A.   Subordonat: Asistent şef, Director de îngrijiri / Asistent şef Spital, Medic OG

B.   Are în subordine: infirmiera, îngrijitoarea, brancardierul.

C.   înlocuieşte pe: alt asistent medical obstetrică/moasa din aceeaşi secţie sau asistentul şef de secţie (cu delegaţie/mentiune scrisă).

 

V.   RELAŢII DE MUNCĂ:

A.   Ierarhice: Asistent şef, Director de îngrijiri / Asistent şef Spital, Medic sef sectie Director Medical, Manager.

B.   Funcţionale: cu  compartimentele, sectiile si servicile din cadrul unitatii sanitare, moase, asistente medicale si asistentii sefi, asistenti medicali coordonatori din alte sectii ale spitalului, medici, şi administrative, O.A.M.G.M.A.M.R. si optional cu grupurile sindicale sanitare.

C.   De reprezentare: unitatea sanitară în relaţie cu femeia gravidă lauza si ginecopata.

VI.     RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE

 

RESPONSABILITĂTILE ASISTENTULUI MEDICAL/MOASEI

DIN SECŢIILE CU PATURI OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

 

     Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.

     Respecta codul de etica al O.A.M.G.M.A.M.R.

     Respecta regulamentul de ordine interioara.

     Preia pacienta nou internat, verifica toaleta personala, tinuta de spital, si o repartizeaza in salon.

     Supravegheaza preluarea de catre persoana desemnata in sectie a obiectelor personale ale pacientei, pe baza de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea pacientei la locul stabilit de conducerea spitalului.

     Instruieste pacientii si apartinatorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afisat in unitate.

     La internare observa simptomele si starea pacientei, masoara si inregistreaza functiile vitale, iar daca starea pacientei o impune anunta imediat medicul.

     Prezinta medicului de salon bolnava pentru examinare si–l informeaza despre starea observata in functie de nevoile acesteia.

     Ingrijeste pacienta conform planului de ingrijire, terapeutic, explorari functionale si informeaza medicul in mod sistematic privind evolutia ei.

     Participa la vizita medicului de salon si a medicului sef de sectie.

     Noteaza recomandarile facute de medic la vizita in registrul destinat acestui scop,  registru care ramane in permanenta in sectia respectiva.

     Identifica problemele de ingrijire a pacientelor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute pe tot parcursul internarii.

     Pregateste pacienta prin tehnici specifice pentru examinarile necesare, organizeaza transportul ei si la nevoie supravegheaza starea acesteia pe timpul transportului.

     Pregateste pacienta si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatie si tratament.

     Efectueaza procedurile terapeutice, tratamente si investigatiile la indicatia medicului.

     Acorda primul ajutor in situatii de urgenta in limita competentelor si cheama medicul.

     Asigura pastrarea si consemnarea rezultatelor, investigatiilor in Foaia de observatie a pacientei si evidentele specifice.

     Noteaza recomandarile medicului consemnate in foaia de observatie, privind rolul delegat, le executa autonom in limita competentei si le preda turelor urmatoare prin raportul scris al serviciului.

     Desfasoara o activitate intensa de educatie pentru sanatate in functie de problemele si starea pacientei internate.

     Observa apetitul pacientei, supravegheaza distribuirea mesei conform dietei consemnate in Foaia de observatie, desemneaza persoana care alimenteaza pacientele imobilizate.

     Asigura monitorizarea specifica a pacientei conform prescriptiei medicale.

     Raspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condica, de distribuirea lor corecta si completa. . Raspunde de decontarea medicamentelor  si a materialelor sanitare de la aparatul de urgenţă.

      Preia medicamentele ramase de la paciente si anunta asistenta sefa si medicul de salon in vederea redistribuirii lor.

     Participa la raportul de garda a asistentelor, anunta problemele existente.

     Raspunde de utilizarea rationala a materialelor consumabile, le deconteaza in registrul de decontari materiale si in fisa de decontari din foaia de observatie.

     Asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare si a inventarului moale existent.

     Efectueaza verbal si in scris preluarea/ predarea fiecarei paciente si a serviciului in cadrul raportului de tura privind continuarea tratamentului si masurarea constantelor biologice.

     Respecta programul de munca, graficul de ture stabilit.

     Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.

     Supravegheaza modul de desfasurare a vizitei apartinatorilor in vederea respectarii regulamentului de ordine interioara.

     Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie medicala continua si conform cerintelor postului.

     Participa la activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate.

     La inceputul si sfarsitul programului de lucru fiecare persoana este obligata sa semneze condica de prezenta.

     Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca.

     Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului.

     Prezentarea la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de sectie.

     Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali.

     Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere educative si demonstratii practice pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare.

     Raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza in documentele specifice de ingrijire.

     Confectioneaza materialul moale (tampoane, comprese, ata) si pregateste pentru sterilizare materialul moale.

     Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor.

     Asigura echipamentul corespunzator echipei medicale in vederea actului chirurgical.

     Asigura pregatirea preoperatorie a pacientei.

     Asigura ingrijirile postoperator.

     Semnaleaza medicului orice modificari depistate.

     Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii.

     Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special.

     Pregateste pacienta pentru externare.

     Respecta drepturile femeii si ale pacientelor internate.

     In caz de deces constatat de medic supravegheaza (dupa 2 ore de la constatare), inventariaza obiectele personale, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului.

     Raspunde de ingrijirea pacientelor in salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearea conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea pozitiei pacientelor.

     Indruma si supravegheaza activitatea personalului auxiliar.

     Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului.

     Respectarea si aplicarea normelor prevazute in O.M.S.P. nr. 261/ 2007 privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterlizarii si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare, precum si a normelor prevazute in O.M.S.P. nr 916/ 2006  si Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale si, avand urmatoarele atributii:

–         Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire, etc);

–         Respecta permanent si raspunde de aplicarea normelor de igiena in special de spalarea si dezinfectia mainilor, cat si a regulilor de tehnica aseptica in efectuarea tratamentelor prescrise;

–         Raspunde de curatenia saloanelor, controleaza igiena insotitorilor;

–         Decontamineaza si pregateste materialul pentru interventii;

–         Pregateste materiale pentru sterilizare si efectueaza sterilizarea respectand conditiile de pastrarea a materialelor sterile si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate;

–         Ajuta la pastrarea igienei personale a pacientilor internati;

–         Supravegheaza efectuarea dezinfectiilor periodice (ciclic);

–         Respecta masurile de izolare stabilite;

–         Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale;

–         Supravegheaza si ia masuri de respectare a normelor de igiena de catre vizitatori (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);

–         Supravegheaza mentinerea conditiilor de igiena si a toaletei pacientei imobilizate;

–         Supravegheaza curatenia si dezinsectia mainilor ca si portul echipamentului de protectie de catre infirmiere, in cazul in care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea alimentelor.

    Conform O.M.S.F.nr 219/ 2002 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aplica procedurile stipulate de Codul de procedura si metodologia de investigatie – sondaj, pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor;

    Supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.

    La trecerea intr–un alt loc de munca, va prelua sarcinile noului loc de munca.

    Desfasurarea de catre moasele licentiate de activitati de educatie in institutii de invatamant pentru pregatirea viitoarelor moase, activitati de cercetare si in cadrul programelor de educatie continua.

    Moasa licentiate:

–          poate acorda consiliere pacientei in materie de planificare familiala,

–         poate diagnostica sarcina,

–         supravegherea sarcinii normale cat si efectuarea examinarilor necesare pentru supravegherea evolutiei sarcinii normale,

–         prescrierea sau consilierea privind examinarile necesare celei mai timpurii diagnosticari posibile a sarcinii cu risc,

–         asigurarea pregatirii complete pentru nastere.

–         stabilirea unui program de pregatire a viitorilor parinti si consilierea lor in materie de igiena si alimentatie,

–         ingrijirea si asistarea mamaei in timpuil travaliului si monitorizarea starii fetusului in utero prin mijloace clinice si tehnici adecvate,

–         asigurarea nasterii normale inclusive a epiziotomiei si in cazuri de urgent practicarea nasterii in prezentatie pelviana,

–         recunoasterea, la mama sau la copil a semnelor de anuntare a unor anomalii care necesita interventia unui medic si, dupa caz, asistarea acestuia,

–         luarea masurilor de urgenta care  se impun in absenta medicului, in special extragerea manuala a placentei, urmata eventual de examinarea manuala a uterului,

–         examinarea si ingrijirea nou–nascutului; luarea tuturor initiativelor care se impugn in caz de nevoie si practicarea, dupa caz a resuscitarii immediate;

–         ingrijirea mamei, monitorizarea programelor mamaei in perioada postnatala si acordarea tuturor sfaturilor utile privind cresterea nou–nascutului in cele mai bune conditii.

 

RESPONSABILITĂTILE ASISTENTULUI MEDICAL ŞEF

OBSTETRICĂ–GINECOLOGIE DIN SECŢIILE CU PATURI

 

    îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului (vezi OG 144/ 2008).

    Stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine, pe care le poate modifica, informand medicul sef de sectie si directorul de ingrijiri.

    Organizeaza activitatea de tratament, explorari functionale si ingrijire din sectie, asigura si raspunde de calitatea acestora.

    Coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de personalul din subordine.

    Evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual, global activitatea personalului din sectie.

    Organizeaza impreuna cu directorul de ingrijiri si cu consultarea reprezentantului O.A.M.G.M.A.M.R. si reprezentantul SANITAS, testari profesionale periodice si intocmeste fisa de apreciere anuala.

    Participa la selectionarea asistentilor medicali, moaselor si a personalului auxiliar,  prin concurs.

    Supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat, in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului; intocmeste fisa postului pentru moase, asistentii medicali, infirmiere, ingrijitoare, brancardieri , registrator medical, statistician.

    Organizeaza si controleaza activitatea de educatie pentru sanatate realizata / desfasurata de moase si asistenti medicali.

    Informeaza medicul sef de sectie si dupa caz directorul de ingrijiri despre evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor.

    Aduce la cunostinta directorului de ingrijiri absenta temporara a personalului in vederea suplinirii acestuia.

    Coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale, conform O.M.S.P.nr.916/2006 si Ghidului practic de management al expunerii accidentale la produse biologice:

–         raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de catre acesta;

–         raspunde de starea de curatenie din sectie, de respectarea normelor de igiena si antiepidemice;

–         propune medicului sef de sectie planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor nosocomiale si mentinerea starii de curatenie;

–         controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

–         controleaza permanent curatenia saloanelor, grupurilor sanitare si dezinfectia in sectie;

–         efectueaza examenul organoleptic al alimentelor distribuite la pacientei si le indeparteaza pe cele necorespunzatoare, situatie pe care o aduce la cunostinta medicului sef de sectie;

–         supravegheaza modul de distributia a alimentelor si intocmeste necesarul de regimuri alimentare pentru bolnavii din sectie;

–         aplica masurile privind sterilizarea, dezinfectia, curatenia, izolarea bolnavilor, precum si alte masuri de prevenire a infectiilor ce revin in competenta sa sau a personalului din subordine;

–         organizeaza si supravegheaza pregatirea saloanelor pentru dezinfectiile periodice (clinice);

–         participa conform indicatiilor laboratorului de bacteriologie la recoltarea probelor de mediu si testarea eficacitatii dezinfectiei si sterilizarii;

–         urmareste in permanenta respectarea de catre personal si insotitori a masurilor de izolare si controleaza prelucrarea sanitara a pacientelor la internare;

–         instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si urmareste aplicarea acestor masuri;

–         semnaleaza medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa in randul personalului;

–         instruieste si supravegheaza personalul din subordine asupra masurilor de igiena care trebuie respectate de vizitatori si personalul spitalului care nu lucreaza la paturi;

–         instruieste personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea si pastrarea lenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriei la bolnavii infectiosi, transportul rufariei, receptionarea, transportul si pastrarea lenjeriei curate;

–         urmareste ca personalul care transporta si distribuie alimente sa poarte echipament de protectie a alimentelor;

–         controleaza si instruieste permanent personalul din subordine asupra tinutei si comportamentului igienic cat si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune medicului sef de sectie masuri disciplinare in cazurile de abateri;

–         aplica prevederile O.M.S.F.nr. 219/2002 privind gestionarea deseurilor medicale, intocmeste “Planul de gestionare a deseurilor medicale” a Codurilor de procedura pentru fiecare categorie profesionala, raspunde de aplicarea lor;

–         intocmeste impreuna cu medicul responsabil cu Infectiile nosocomiale “Plan de infectii nosocomiale”.

     Verifica aparatul de urgenta al sectiei, controleaza modul de decontare si administrare  a acestora de catre asistentele din sectie.

     Realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normelor stabilite si deleaga persoana care raspunde de aceasta, fata de administratia institutiei.

     Controleaza zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemneaza.

     Raspunde de intocmirea situatiei zilnice a miscarii bolnavilor si asigura predarea acestora la registratura sectiei.

     Analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica directorului de ingrijiri.

     Organizeaza si participa zilnic la raportul de garda al asistentilor din sectie si la raportul de garda cu medicii.

     Participa la vizita efectuata de medicul sef de sectie.

     Organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine privind respectarea normelor de protectie a muncii impreuna cu responsabilul de specialitate din cadrul spitalului.

     Se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de paciente, pentru personalul din subordine (Codul de etica pentru asistenti medicali). In cazurile deosebite propune spre aprobare, impreuna cu medicul sef de sectie, ore suplimentare conform reglementarilor legale si informeaza directorul de ingrijiri.

     In cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine, in cadrul sectiei, decide impreuna cu seful de sectie asupra modului de rezolvare si/sau sanctionare a personalului vinovat si informeaza directorul de ingrijiri si conducerea unitatii.

     Intocmeste graficul de lucru lunar, tine evidenta zilelor libere si acorda zile libere personalului conform planificarii.

     Intocmeste graficul concediilor de odihna, informeaza directorul de ingrijiri, raspunde de respectarea acestuia si asigura inlocuirea personalului pe durata concediului.

     Coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor postliceale sanitare, colegiilor, insotiti de instructorul de practica, conform stagiilor stabilite de comun accord intre scoala si conducerea spitalului.

     Participa alaturi de medicul responsabil cu Nucleul de calitate pe sectia clinica la intocmirea situatiilor si raportarea lor.

     Verifica Foile de observatie clinica generala a pacientilor la externare, in vederea codificarii corecte  conform clasificarii australiene a interventiilor, a procedurilor efectuate de asistentele medicale, verifica Fisa asistentei .

     Isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de sectie si a directorului de ingrijiri.

     Respecta regulamentul intern al spitalului.

     Inainte de a efectua transferul bolnavului, sa verifice codificarea  procedurilor efectuate de asistente, care tin de episodul de boala petrecut in sectia proprie, sa se asigure ca F.O. transferate au ajuns la asistenta sefa a sectiei de destinatie. 

     Tine evidenta materialelor sanitare, verifica modul  in care asistentele medicale deconteaza aceste materiale sanitare – FO, registru sectie.

 

RESPONSABILITĂŢILE ASISTENTULUI MEDICAL/MOASEI

IN SALA DE NASTERI

 

            îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului (vezi OG144/ 2008)

            Respectă regulamentul de ordine interioară.

            Preia parturienta care se interneaza sau care se tranfera din sectia de obstétrica ginecologie si o repartizeaza la salonul de travaliu sau in sala de nastere, verifica toaleta personala, si tinuta de spital.

            Supravegheaza preluarea de catre persoana desemnata in sectie a obiectelor personale ale pacientului, pe baza de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea parturienta la locul stabilit de conducerea spitalului.

            Instruieste parturienta si apartinatorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afisat in unitate.

            La preluare  observa simptomele si starea parturientei, masoara si inregistreaza functiile vitale, prezenta contractiilor, intensitatea si durata acestora, starea membranelor, pierderi de sange sau lichid amniotic, cantitatea si aspectul,  dilatatia, monitorizarea fatului.

            Identifica problemele de ingrijire ale gravidei si stabileste prioritatile

            Pregateste parturienta prin tehnici specifice pentru examinarile necesare, organizeaza transportul ei si la nevoie supravegheaza starea acesteia pe timpul transportului.

            Pregateste parturienta si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatie si tratament.

             Efectueaza procedurile terapeutice, tratamente si investigatiile la indicatia medicului.

            Daca starea parturientei o impune, anunta imediat medicul.

            Urmăreşte, monitorizează şi acordă îngrijiri conform prescripţiei medicale gravidelor si/sau lehuzelor, aflate în supravegherea sa.

            Urmăreşte, monitorizează şi informează medicul asupra evoluţiei travaliului şi a stării intrauterine a fatului.

            Ingrijeste  si asista parturienta in timpul travaliului si monitorizarea starii fetusului in utero prin mijloace clinice si tehnice adecvate,

            Moasa licentiata asista nasterea normala inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei si in cazuri de urgenta, practicarea nasterii in prezentatie pelviana; luarea masurilor de urgenta care se impun in absenta medicului, in special extragerea manuala a placentei, urmata eventual de examinarea manuala a uterului; examinarea si ingrijirea nou–nascutului;

            Recunoasterea, la mama sau nou–nascutului, a semnelor ce prevestesc aparitia unor anomalii care necesita interventia unui medic si, dupa caz, asistarea acestuia;

            Luarea tuturor initiativelor care se impun in caz de nevoie si practicarea, dupa caz, a resuscitarii imediate;

             Poate acorda consiliere parturientei in materie de planificare familiala, stabilirea unui program de pregatire a parintilor si consilierea lor in materie de igiena si alimentatiei.

            Ingrijirea lauzei, monitorizarea progreselor lauzei in perioada postnatala si acordarea tuturor sfaturilor utile privind cresterea nou–nascutului in cele mai bune conditii.

            Asigura pastrarea si consemnarea rezultatelor, investigatiilor in Foaia de observatie a gravidei sau lauzei si evidentele specifice.

            Participa la vizita medicului de salon si a medicului sef de sectie.

            Noteaza recomandarile medicului consemnate in foaia de observatie, privind rolul delegat, le executa autonom in limita competentei si le preda turelor urmatoare prin raportul scris al serviciului.

            Desfasoara o activitate intensa de educatie pentru sanatate in functie de problemele si starea parturientei internate.

            Observa apetitul pacientei, supravegheaza distribuirea mesei conform dietei consemnate in Foaia de observatie, desemneaza persoana care alimenteaza pacientele dependent.

            Respecta secretul profesional si codul de etica al moaselor si asistentelor medicale

            Raspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condica, de distribuirea lor corecta si completa.

            Participa la raportul de garda al moaselor si asistentelor medicale OG, anunta problemele existente.

            Raspunde de utilizarea rationala a materialelor consumabile, le deconteaza in registrul de decontari materiale si in fisa de decontari din foaia de observatie.

            Raspunde de decontarea medicamentelor  si a materialelor sanitare de la aparatul de urgenta.

            Asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare si a inventarului moale existent.

            Efectueaza verbal si in scris preluarea/ predarea fiecarei parturientei sau lauze si a serviciului in cadrul raportului de tura privind continuarea tratamentului, masurarea constantelor biologice, monitorizarea travaliului.

            Respecta programul de lucru, graficul de ture stabilit de asistenta sefa.

            Respecta codul de etica si deontologie medicala al O.A.M.G.M.A.M.R.

            Respecta regulamentul de ordine interioara.

            Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.

            Supravegheaza modul de desfasurare a vizitei apartinatorilor in vederea respectarii regulamentului de ordine interioara.

            Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie medicala continua si conform cerintelor postului.

            Participa la activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate.

            Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca.

            Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului.

            Prezentarea la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de sectie.

            Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere educative si demonstratii practice pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare.

            Raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza in documentele specifice de ingrijire.

            Confectioneaza materialul moale (tampoane, comprese, ata) si pregateste pentru sterilizare materialul moale.

            Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor.

            Asigura ingrijirile postoperatorii.

            Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii.

            Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special.

            Pregateste gravida/lauza pentru externare.

            Respecta drepturile pacientei.

            In caz de deces constatat de medic supravegheaza (dupa 2 ore de la constatare), inventariaza obiectele personale, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului.

            Raspunde de ingrijirea parturientei si a lauzelor in salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearea conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea pozitiei.

            Asigură pregătirea completă a mamei, desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate, alăptare naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi.

            Indruma si supravegheaza activitatea personalului auxiliar.

            Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului.

            Respectarea si aplicarea normelor prevazute in O.M.S.P. nr. 261/ 2007 privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterlizarii si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare, precum si a normelor prevazute in O.M.S.P. nr 916/ 2006   si Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale si, avand urmatoarele atributii:

–            Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire, etc);

–            Respecta permanent si raspunde de aplicarea normelor de igiena in special de spalarea si dezinfectia mainilor, cat si a regulilor de tehnica aseptica in efectuarea tratamentelor prescrise;

–            Raspunde de curatenia saloanelor, controleaza igiena insotitorilor;

–            Decontamineaza si pregateste materialul pentru interventii;

–            Pregateste materiale pentru sterilizare si efectueaza sterilizarea respectand conditiile de pastrarea a materialelor sterile si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate;

–            Ajuta la pastrarea igienei personale a gravidelor/lauzelor internate;

–            Supravegheaza efectuarea dezinfectiilor periodice (ciclic);

–            Respecta masurile de izolare stabilite;

–            Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale;

–            Supravegheaza si ia masuri de respectare a normelor de igiena de catre vizitatori (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);

–            Supravegheaza mentinerea conditiilor de igiena si a toaletei gravidelor/lauzelor imobilizate;

–            Supravegheaza curatenia si dezinsectia mainilor ca si portul echipamentului de protectie de catre infirmiere, in cazul in care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea alimentelor

            Conform O.M.S.F.nr 219/ 2002 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aplica procedurile stipulate de Codul de procedura si metodologia de investigatie – sondaj, pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor;

            Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.

            Desfasurarea de catre moasele licentiate de activitati de pregatire a viitorilor asistenti medicali si a viitoarelor moase, activitati de cercetare si in cadrul programelor de educatie medicala continua.

 

RESPONSABILITĂTILE ASISTENTULUI MEDICAL/MOASEI

DIN SECŢIILE CU PATURI LĂUZIE –OBSTETRICĂ

 

            îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilorprofesionale şi cerinţelor postului (vezi OG144/ 2008)

                        Respectă regulamentul de ordine interioară.

            Preia lauza de la sala de nasteri sau sectia de terapie intensiva lauze, verifica toaleta personala, si tinuta de spital, si o repartizeaza in salon.

            Supravegheaza preluarea de catre persoana desemnata in sectie a obiectelor personale ale pacientului, pe baza de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea pacientului la locul stabilit de conducerea spitalului.

            Instruieste lauza si apartinatorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afisat in unitate.

            La preluarea lauzei se observa simptomele si starea acesteia, masoara si inregistreaza functiile vitale, cantitatea si aspectul lohiilor, starea sanilor, aparitia colostrului, reluarea tranzitului intestinal.

            Prezinta medicului de salon lauza pentru examinare si–l informeaza despre starea observata in functie de nevoile acesteia.

            Ingrijeste lauza conform planului de ingrijire, terapeutic, explorari functionale si informeaza medicul in mod sistematic privind evolutia ei.

            Noteaza recomandarile facute de medic la vizita in caietul destinat acestui scop, caiet care ramane in permanenta in sectia respectiva.

            Identifica problemele de ingrijire ale lauzelor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute pe tot parcursul internarii.

            Ingrijeste lauza conform planului de tratamente, explorari si ingrijiri, si informeaza medicul in mod sistematic privind evolutia lui.

            Pregateste lauza  prin tehnici specifice pentru examinarile necesare, organizeaza transportul lui si la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului.

            Pregateste lauza si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatie si tratament.

            Efectueaza procedurile terapeutice, tratamente si investigatiile la indicatia medicului.

            Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul.

            Asigura pastrarea si consemnarea rezultatelor, investigatiilor in Foaia de observatie a lauzei si evidentele specifice.

            Participa la vizita medicului de salon si a medicului sef de sectie.

            Noteaza recomandarile medicului consemnate in foaia de observatie, privind rolul delegat, le executa autonom in limita competentei si le preda turelor urmatoare prin raportul scris al serviciului.

            Desfasoara o activitate intensa de educatie pentru sanatate in functie de problemele si starea lauzei.

            Observa apetitul lauzei, supravegheaza distribuirea mesei conform dietei consemnate in Foaia de observatie, desemneaza persoana care alimenteaza lauzelor imobilizate.

            Asigura monitorizarea specifica a lauzelor conform prescriptiei medicale.

            Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical

            Raspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condica, de distribuirea lor corecta si completa.

            Participa la raportul de garda a asistentelor, anunta problemele existente.

            Raspunde de utilizarea rationala a materialelor consumabile, le decontreaza in registrul de decontari materiale si in fisa de decontari din foaia de observatie.

            Raspunde de decontarea medicamentelor  si a materialelor sanitare de la aparatul de urgenta.

            Asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare si a inventarului moale existent.

            Efectueaza verbal si in scris preluarea/ predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura privind continuarea tratamentului si masurarea constantelor biologice.

            Respecta programul de munca, graficul de ture stabilit de asistenta sefa.

            Respecta codul de etica si deontologie al O.A.M.G.M.A.M.R.

            Respecta regulamentul de ordine interioara.

            Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.

            Supravegheaza modul de desfasurare a vizitei apartinatorilor in vederea respectarii regulamentului de ordine interioara.

            Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului.

            Participa la activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate.

            La inceputul si sfarsitul programului de lucru fiecare persoana este obligata sa semneze condica de prezenta.

            Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca.

            Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului.

            Prezentarea la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de sectie.

            Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere educative si demonstratii practice pentru lauze, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare.

            Raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza in documentele specifice de ingrijire.

            Confectioneaza materialul moale (tampoane, comprese, ata) si pregateste pentru sterilizare materialul moale.

            Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor.

            Asigura ingrijirile postoperatorii.

            Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii.

            Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special.

            Pregateste lauza pentru externare.

            Respecta drepturile femeii si ale pacientelor internate.

            In caz de deces constatat de medic supravegheaza (dupa 2 ore de la constatare), inventariaza obiectele personale, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului.

            Raspunde de ingrijirea lauzelor in salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearea conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea pozitiei bolnavilor.

            Indruma si supravegheaza activitatea personalului auxiliar.

            Desfasurarea de catre moasele licentiate de activitati de pregatire a viitorilor asistenti medicali si a viitoarelor moase, activitati de cercetare si in cadrul programelor de educatie continua.

             Moasa licentiate poate acorda consiliere pacientei in materie de planificare familiala, stabilirea unui program de pregatire a parintilor si consilierea lor in materie de igiena si alimentative; recunoasterea la mama sau la copil, a semnelor de anuntare a unor anomalii care necesita interventia unui medic si, dupa caz, asistarea acestuia; examinarea si ingrijirea nou–nascutului; monitorizarea progreselor mamei in perioada postnatala si acordarea tuturor sfaturilor utile privind cresterea nou–nascutului in cele mai bune conditii; 

            Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului.

            Respectarea si aplicarea normelor prevazute in O.M.S.P. nr. 261/ 2007 privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterlizarii si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare, precum si a normelor prevazute in O.M.S.P. nr 916/ 2006   si Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale si, avand urmatoarele atributii:

–            Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire, etc);

–            Respecta permanent si raspunde de aplicarea normelor de igiena in special de spalarea si dezinfectia mainilor, cat si a regulilor de tehnica aseptica in efectuarea tratamentelor prescrise;

–            Raspunde de curatenia saloanelor, controleaza igiena insotitorilor;

–            Decontamineaza si pregateste materialul pentru interventii;

–            Pregateste materiale pentru sterilizare si efectueaza sterilizarea respectand conditiile de pastrarea a materialelor sterile si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate;

–            Ajuta la pastrarea igienei personale a pacientelor internate;

–            Supravegheaza efectuarea dezinfectiilor periodice (ciclic);

–            Respecta masurile de izolare stabilite;

–            Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale;

–            Supravegheaza si ia masuri de respectare a normelor de igiena de catre vizitatori (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);

–            Supravegheaza mentinerea conditiilor de igiena si a toaletei bolnavilor imobilizati;

–            Supravegheaza curatenia si dezinsectia mainilor ca si portul echipamentului de protectie de catre infirmiere, in cazul in care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea alimentelor

            Conform O.M.S.F.nr 219/ 2002 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aplica procedurile stipulate de Codul de procedura si metodologia de investigatie – sondaj, pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor;

            Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.

            La trecerea intr–un alt loc de munca, va prelua sarcinile noului loc de munca.

            Elaborarea rapoartelor scrise necesare;

            Cunoaşte şi respectă normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale.

            Este interzis venirea în serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora.

            Părăsirea locului de munca se poate face numai cu avizul medicului de garda, a asistentei şef sau a medicului şef secţie, interdicţie valabilă şi la terminarea programului de lucru atunci când întârzie sau nu se prezintă schimbul.

 

COMPETENŢELE ASISTENTULUI MEDICAL DIN SECŢIA CU PATURI – OBSTETRICĂ

 

1. Stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire.

2. Efectuează următoarele tehnici:

tratamente parenterale;

puncţii arteriovenoase;

vitaminizări;

imunizări;

testări biologice;

recoltează probe de laborator;

sondaje şi spălături intracavitare;

pansamente şi bandaje;

tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei;

clisme în scop terapeutic şi evacuator;

intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibraţie, tapotări, frecţii, etc.).

Pelanga cele de mai sus (conform OUG nr. 144/2008),  moasele licentiate pot acorda:

     consiliere pacientei in materie de planificare familial,

     poate diagnostica sarcina, apoi supravegherea sarcinii normale cat si efectuarea examinarilor necesare pentru supravegherea evolutiei sarcinii normale,

     prescrierea sau consilierea privind examinarile necesare celei mai timpurii diagnosticari posibile a sarcinilor cu riscuri,

     stabilirea unui program de pregatire a viitorilor parinti si consilierea lor in materie de igiena si alimentatie,

     ingrijirea si asistarea mamei in timpul travaliului si monitorizarea starii fetusului in utero prin mijloace clinice si tehnice adecvate,

     asistarea nasterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei si in cazuri de urgenta practicarea nasterii in prezentatie pelviana;

     recunoasterea, la mama sau la copil, a semnelor de anuntare a unor anomalii care necesita interventia unui medic si, dupa caz, asistarea acestuia;

     luarea masurilor de urgenta care se impun in absenta medicului, in special extragerea manuala a placentei, urmata eventual de examinarea manuala a uterului; examinarea si ingrijirea nou–nascutului;

     luarea tuturor initiativelor care se impun in caz de nevoie si practicarea, dupa caz, a resuscitarii imediate; ingrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei in perioada postnatala si acordarea tuturor sfaturilor utile privind cresterea nou–nascutului in cele mai bune conditii.

subsol
DISCLAIMER !!!
Dup cunotina noastr, datele prezentate în aceste pagini dei sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumm nici o rspundere ori responsabilitate în ceea ce le privete. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut rspunzator pentru
nici o daun, accident sau pierdere legat de sau aparut ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact