ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta


pdf document    word document    versiune imprimare

Asistent medical de laborator


   

Unitatea Sanitară

Secţia / Compartimentul

Vizat:

Manager / Director Medical

 

 

FIŞA POSTULUI

 

 

I.      DENUMIREA POSTULUI:

ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

COR:

Scop: asigură asistenţa medicală în specialitatea laborator

 

II.   DATE PERSONALE:

Nume: .....................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................

 

III.     CERINŢELE POSTULUI

Grad / Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale

Calificare de bază:

– Medie M (liceal),

.....................................................................................................

– Postliceală PL (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, şcoală Postliceală sanitară)

.....................................................................................................

– Superioară S. (facultate de asistenţă medicală)

.....................................................................................................

 

Grad / Nivel experienţă

– Perioada iniţierii în vederea adaptării şi efectuării operaţiunilor generale şi specifice postului = 6 luni.

.....................................................................................................

–         Vechime în muncă:

.....................................................................................................

Grad / Nivel de certificare şi autorizare                           

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual.

(O.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical)

......................................................................................................

– Asigurare Malpraxis

(Legea 95/2006, cap. V, art.656/1)

.....................................................................................................

 

IV.POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII:

A.   Subordonat: Manager, Director medical, medic şef de laborator.

B.   Are în subordine: personalul auxiliar din secţie.

C.   înlocuieşte pe: alt asistent medical laborator sau asistentul coordonator (cu menţiune scrisă)

 

V.RELAŢII DE MUNCĂ:

D.   Ierarhice: manager, medic şef de laborator, biolog, chimist.

E.    Funcţionale: alte asistente medicale, infirmiere, medici, personal financiar şi administrativ

F.    De reprezentare: unitatea sanitară în relaţie cu pacientul

 

VI.           ATRIBUŢII SPECIFICE ŞI RESPONSABILITĂŢI

          Asigură condiţiile igienico–sanitare la locul de desfăşurare a activităţii şi protecţia muncii

     Verifică şi etalonează aparatele la începutul programului de lucru şi ori de câte ori este nevoie şi semnalează disfuncţionalităţile apărute superiorului direct

     Sterilizează materialul necesar investigaţiilor de laborator

     Prepară şi pregăteşte coloranţi, medii de cultură şi anumiţi reactivi pentru anumite tehnici de laborator. în vederea examinărilor bacteriologice:

–        alege mediile de cultură, însămânţează în funcţie de produsul analizat şi de tipul analizei bacteriologice;

–        pregăteşte proba în mediu steril, alege instrumentarul pentru însămânţare (pipete, anse, pense), fixează parametrii de incubare.

     Asigură colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă în vederea distrugerii prin autoclavare şi incinerare

          Asigură primirea şi recepţionarea produselor biologice în vederea examenelor de laborator.

     Alege instrumentele specifice pentru recoltare.

     Identifică datele necesare (datele personale ale pacientului de pe recipient cu datele din biletul cu indicaţia medicului, produsul analizat, tipul analizei).

     Pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării după caz, informandu–l explicit şi complet cu privire la investigaţiile pe care le are de făcut şi poziţionându–l corect, confortabil în funcţie de tipul produsului biologic ce urmează a fi prelevat.

     Recoltează produse biologice în condiţii de igienă şi securitate atât pentru asistent cât şi pentru pacient.

     Verifică produsul biologic recoltat (tehnica, timpul de recoltare, temperatura de păstrare şi modalitatea de transport).

     Pregăteşte produsul biologic recoltat pentru analiză (centrifugare, omogenizare, separare, diluţie, însămânţare, etc.).

     Supraveghează, analizoarele în timpul efectuării analizelor.

     Manevrarea aparatelor se face cu atenţie pentru a evita accidentarea sau deteriorarea acestora.

     Răspunde de corectitudinea cu care au fost efectuate tehnicile de laborator.

     Verifică rezultatele

     înregistrează datele pacienţilor, cererile de analize şi redactează buletine de analiză.

     înmagazinează şi stochează date de laborator în calculator şi răspunde de corectitudinea datelor.

     Efectuează tehnici de laborator specifice sectoarelor de activitate sub coordonarea medicului specialist de laborator. Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator cu care lucrează.

     Răspunde de calitatea actului medical şi eficienţa acestuia.

     Respectă reglementările în vigoare privind: prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale.

     Respectă secretul profesional, normele de etică şi deontologie.

     Asigură respectarea circuitelor specifice.

     Respectă Regulamentul de Ordine Interioară.

     Participă la realizarea Programului de Educaţie Medicală Continuă (cursuri, simpozioane, conferinţe).

 

VII.                 MENŢIUNI SPECIALE

Participă la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali în cadrul stagiilor de instruire practică.

Participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate sub conducerea şi supravegherea medicului.

Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi calificare profesională pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:

–       spirit de observaţie

–       analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, reacţiilor şi progreselor pacientului

–       comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.

–       capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit

–       capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă

–       necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.

–       instituirea actului decizional propriu.

–       manualitate şi responsabilitate

–       discreţie, corectitudine, compasiune

–       solidaritate profesională

–       valorizarea şi menţinerea competenţelor

–       informarea, participarea, evaluarea performanţei

–       reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi.

–       susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.

VIII.    TERMENI ŞI CONDIŢII

 

încheierea contractului individual de muncă.

Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit Legii nr.319/2006.

Salarizarea şi alte drepturi salariale.

Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Protecţia socială a salariaţilor membrii ai sindicatului.

Formarea profesională.

Normative de personal.

subsol
DISCLAIMER !!!
Dup cunotina noastr, datele prezentate în aceste pagini dei sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumm nici o rspundere ori responsabilitate în ceea ce le privete. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut rspunzator pentru
nici o daun, accident sau pierdere legat de sau aparut ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact