ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta


pdf document    word document    versiune imprimare

Asistent medical de farmacie


   

 

Unitatea Sanitară

Secţia / Compartimentul

Vizat:

Manager / Director Medical

FIŞA POSTULUI

 

I.      DENUMIREA POSTULUI:

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

COR:

Scop: asigură asistenţa medicală în specialitatea farmacie.

 

II.   DATE PERSONALE:

Nume: .....................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................

 

III.     CERINŢELE POSTULUI

Grad / Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale

Calificare de bază:

– Medie M (liceal),

.....................................................................................................

– Postliceală PL (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, şcoală Postliceală sanitară)

.....................................................................................................

– Superioară de scurtă durată S.S.D. (colegii, facultate de asistenţă medicală generală,)

.....................................................................................................

– Superioară S. (facultate de asistenţă medicală generală)

.....................................................................................................

 

Grad / Nivel experienţă

– Perioada iniţierii în vederea adaptării şi efectuării operaţiunilor generale şi specifice postului = 6 luni.

– Vechime în muncă: ............

      

Grad / Nivel de certificare şi autorizare

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual.

(O.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical)

......................................................................................................

– Asigurare Malpraxis

(Legea 95/2006, cap. V, art.656/1)

.....................................................................................................

IV.      POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII:

A.   Subordonat: diriginte de farmacie, Director de îngrijiri / Asistent şef Spital

B.    Are în subordine: –

C.   înlocuieşte pe: alt asistent medical de farmacie

 

V.   RELAŢII DE MUNCĂ:

A.   Ierarhice: de subordonare directa dirigintelui de farmacie si farmacistului

B.    Funcţionale: cu personalul din compartimentele cu atribuţii specifice

C.   De reprezentare: unitatea sanitară în relaţie cu pacientul

   

VI.     

ATRIBUŢII SPECIFICE ŞI RESPONSABILITĂŢI

  organizează spaţiul de muncă şi activităţile specifice necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor sanitare;

  asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice;

  eliberează medicamente, produse galenice, materiale sanitare conform documentelor de primire (facturi fiscale) şi documentelor de eliberare (reţete, foi de condică);

  verifică documentele  de eliberare să fie completate corespunzător şi să conţină parafa şi semnătura medicului prescriptor, inclusiv parafa şi semnătura medicului şef de secţie;

  recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescripţiei medicului;

  oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat;

  participă alături de farmacist la pregătirea unor preparate galenice;

  verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor;

  respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

  participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate;

  participă la activităţi de cercetare – asistenţii medicali de farmacie licenţiaţi;

  utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotarea farmaciei;

  respectă secretul profesional şi codul de etica şi deontologie al asistentului medical;

  se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiul individual sau alte forme de educaţie medicală continuă;

  operează în calculator documente de primire (facturi fiscale) şi documente de eliberare a medicamentelor şi materialelor sanitare conform programului agreat de instituţie, CASMB, CNAS, unde instituţia are relaţii contractuale;

  poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat de cate ori va fi nevoie, pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal;

  răspunde de asigurarea condiţiilor igienico–sanitare la locul de muncă, de disciplină şi ţinută;

  participă la procesul de formare al viitorilor asistenţi de farmacie;

  respectă normele de protecţia muncii şi protecţie contra incendiilor;

  respectă regulamentul de ordine interioară;

  execută dispoziţiile date de farmacistul diriginte sau de farmacistul şef de tură.

 

VII.  MENŢIUNI SPECIALE

Participă la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali în cadrul stagiilor de instruire practică.

Participă şi /sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate sub conducerea şi supravegherea medicului.

Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi calificare profesională pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:

–       spirit de observaţie

–       analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, reacţiilor şi progreselor pacientului.

–       comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.

–       instituirea relaţiilor terapeutice cu pacientul

–       capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit

–       capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă

–       necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.

–       instituirea actului decizional propriu.

–       manualitate şi responsabilitate

–       discreţie, corectitudine, compasiune

–       solidaritate profesională

–       valorizarea şi menţinerea competenţelor

–       informarea, participarea, evaluarea performanţei

–       reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi.

–       susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.

 

VIII.     TERMENI ŞI CONDIŢII

încheierea contractului individual de muncă.

Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit Legii nr.319/2006.

Salarizarea şi alte drepturi salariale.

Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Protecţia socială a salariaţilor membrii ai sindicatului.

Formarea profesională.

Normative de personal.

subsol
DISCLAIMER !!!
Dup cunotina noastr, datele prezentate în aceste pagini dei sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumm nici o rspundere ori responsabilitate în ceea ce le privete. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut rspunzator pentru
nici o daun, accident sau pierdere legat de sau aparut ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact