ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta

Recunoasterea titlurilor de calificare obtinute in Romania, in celelalte State Membre UE - eliberarea documentelor necesare recunoasterii (certificate)
         În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeste și eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

         Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoasterii în scop profesional a titlurilor românești amintite, însoțite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala județeană/ a Municipiului București a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

         Documentele de recunoastere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR National, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanti de la filiala judeteană a OAMGMAMR la care acestia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

         În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judetene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitantilor pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare

          1.Descarca. Cerere tip

          2.Descarca . Model adeverinta angajator

          3. Descarca documentele necesare pentru:

                   3.1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala
                   3.2 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienta profesionala
                   3.3 Alte titluri de calificare de asistent medical
                   3.4 Titlul de calificare Moasa - pentru care NU se cere experienta profesionala
                  3.5 Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experienta profesionala

subsol
DISCLAIMER !!!
După cunoștința noastră, datele prezentate în aceste pagini deși sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le privește. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact