ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI,
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta
Click pe   »» foto ««    pentru galeria de imagini

 

 

ANUNŢ

 

Au sosit certificatele de grad principal, sesiunea 2018.

Certificatele de grad principal se eliberează titularului, pe baza actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele pot fi ridicate de la sediul OAMGMAMR Olt  până la 1 martie 2019.

Toți cei care au promovat examenul au obținut 10 credite EMC.

 

 

 

Generalitați Olt


Nr. de locuitori Municipiul Slatina : 77.177
Județul Olt : 468.931

Nr. de Cabinete Particulare Slatina : 49 + 30 stomatologie
Județul Olt : 64 + 61 stomatologie

Nr. de Farmacii Slatina : 33
Județul Olt : 75

Nr. de Cabinete Medicale Individuale în contract cu C.A.S Olt : 24
Județul Olt : 241

Unități Sanitare din județul Olt

- Spitalul Județean de Urgență Slatina : 906 asistenți
- Spitalul Municipal Caracal : 315 asistenți
- Spitalul Orășenesc Corabia : 101 asistenți
- Spitalul Orășenesc Balș : 75 asistenți
- Sectie externa a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina : 77 asistenti
- Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci : 26 asistenți
- Serviciul Județean de Ambulamță : 145 asistenți
- Centre Medico-Sociale Caracal și Corabia
- Asistență Comunitară : 60 asistenți
- C.M.I-uri în contract C.A.S. Olt : 245 asistenți


Prezentare generală


   Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din România este organizat conform O.U.G. 144 / 2008, act care transpune prevederile Directivei 2005/36/CE cu referire la stabilirea profesiilor de asistent medical generalist și de moașă și funcționează ca organizație profesională, cu personalitate juridica, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practica publică autorizate.


Istoric


   În 1994, Colegiul Asistenților Medicali din România a avut inițiativa elaborării unei legi a asistenților medicali din România.

    C.A.R. a întocmit și prezentat Ministerului Sănătății proiectul unei asemenea legi, iar după 7 ani, acesta a fost aprobat ca Legea 461/2001. În același timp, titulatura organizației a fost modificată din Colegiul Asistenților Medicali din România în Ordinul Asistenților Medicali din România (OAMR). Legea nr. 461 s-a intitulat "Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asisțenților Medicali din România".

   Începerea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeană a impus insă alinierea legislației românești la cea europeană în toate domeniile de activitate, inclusiv în privința legislației care reglementează activitatea asistenților medicali si a moașelor din România.

   Aceasta cerință a determinat modificarea Legii 461/2001, după norme europene. Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul Grupului PHARE RO a fost adoptat de Parlamentul României în 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical și moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (OAMMR).

   Una dintre cele mai importante reglementari prevazute în Legea 307/2004 se referă la autonomia profesiei de asistent medical și moașă. Prin Legea 307/2004 pregătirea continuă a asistenților medicali și a moașelor nu mai este o optiune personală ci "asistentii medicali și moașele sunt obligați să efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educație continuă creditate". Pentru obținerea acestor credite, OAMMR a inițiat și demarat de la sfârșitul anului 2003 Programul Național de Educație Medicală Continuă care reglementează manifestările stiințifice pentru care se acordă credite, precum si modalitatea de creditare.

   OAMMR devine organizație "de interes public" și beneficiază de "autonomie instituțională". Organizația are rolul nu doar de supraveghere a exercitarii profesiei ci și de control în cazul membrilor cu drept de liberă practică, asistenți medicali și moașe. Statutul OAMMR prevede în mod explicit atribuțiile președinților, vicepreședinților, secretarilor de filiale și ale celor aleși la nivel național.

   Din noiembrie 2008, conform Ordonanței de Urgență 144/2008 care abrogă Legea nr. 307/2004, Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din România se organizează și funcționează ca organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilitați delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul și supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașa și, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.

subsol
DISCLAIMER !!!
După cunoștința noastră, datele prezentate în aceste pagini deși sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le privește. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact